Meny

Noretisteron (Primolut N)

Noretisteron is ett progesteronhormon. Detta hormon spelar en viktig roll (tillsammans med östrogenhormoner) i menstruationscykeln och vid ägglossningen. Om hormonspegeln är ur balans, kan detta bl.a. leda till menstruationsstörningar. Noretisteron återställer den rubbade hormonbalansen varigenom besvären avtar.

Vad är Noretisteron?

Noretisteron is ett progesteronhormon. Detta hormon spelar en viktig roll (tillsammans med östrogenhormoner) i menstruationscykeln och vid ägglossningen. Om hormonspegeln är ur balans, kan detta bl.a. leda till menstruationsstörningar. Noretisteron återställer den rubbade hormonbalansen varigenom besvären avtar.

För vad används medicinen?

Läkare föreskriver Noretisteron bl.a. vid oregelbundna menstruationer, uteblivna menstruationer, häftig menstruationssmärta, onormala vaginala blödningar, endometrios och övergångsbesvär. Noretisteron kan också användas för att uppskjuta menstruationen.

Hur använder du Noretisteron?

Noretisteron kan användas på olika sätt. Läkaren vet vilket behandlingssätt som passar bäst vid dina besvär. Vid de flesta åkommorna gäller att Noretisteron endast intas under den andra hälften av menstruationscykeln. Vill du uppskjuta menstruationen, då tar du tabletten tre dagar före den väntade menstruationen, under maximalt två veckor. Vid övergångsbesvär eller endometrios används Noretisteron för det mesta kontinuerligt och långvarigt. Svälj tabletten Noretisteron utan att tugga på den med en tillräcklig mängd vätska. Inta denna medicin helst under måltiden.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen vid de flesta åkommorna som följer:

 • En till tre gånger om dagen 1 tablett à 5 mg under den period som läkaren har föreskrivit.

Håll dig till den föreskrivna doseringen. Detta läkemedel är uteslutande avsett för kvinnor och är inte lämpligt för barn. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Noretisteron kan ibland förorsaka biverkningar, såsom:

 • Oregelbunden, lätt blodförlust ('spotting');
 • (Tillfälligt) uteblivande av menstruationen efter att du har slutat med medicinen. Detta händer framförallt om du har använt Noretisteron långvarigt;
 • Magont, illamående, diarré, förstoppning eller andra mag-tarmbesvär;
 • Huvudvärk;
 • Ömmande eller spända bröst.

Överlägg med läkaren om biverkningarna efter en tid inte upphör av sig själv eller om du har mycket obehag av besvären. I bipacksedeln står en fullständig översikt över de eventuella biverkningarna.

När får du inte använda detta läkemedel?

Noretisteron är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för noretisteron eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Är gravid eller ammar;
 • Lider eller har lidit av trombos eller en emboli;
 • Lider eller har lidit av en allvarlig leveråkomma (inklusive levercancer);
 • Lider eller har lidit av bröstcancer eller någon annan cancertyp som är känslig för hormoner;
 • Har diabetes med skadade blodkärl;
 • Har obehag av oförklarliga vaginala blödningar.

Har du andra hälsoproblem, överlägg då med läkaren om användningen av Noretisteron. Uppge vid din konsultation vilka läkemedel eller kosttillskott som du för övrigt använder. Noretisteron kan ha en växelverkan med dessa mediciner. I bipacksedeln läser du mer om detta ämne.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Noretisteron, eller uteslutande på rekommendation av läkaren om du är gravid, vill bli gravid eller ammar. Det finns inga varningar för denna medicin vad beträffar bilkörning eller användningen av alkohol.

Tillbaka till toppen