Nuvaring

Nuvaring är ett antikonceptionsmedel. Den flexibla ringen förs in i vaginan, där den kontinuerligt avger en liten mängd etonogestrel och etinylestradiol. Kombinationen av dessa östrogen- och progesteronhormoner svarar för att en graviditet förhindras. Nuvaring kan endast beställas med recept.

Vad är en Nuvaring?

Nuvaring är ett antikonceptionsmedel. Den flexibla ringen förs in i vaginan, där den kontinuerligt avger en liten mängd etonogestrel och etinylestradiol. Kombinationen av dessa östrogen- och progesteronhormoner svarar för att en graviditet förhindras. Nuvaring kan endast beställas med recept.

För vad används medicinen?

Nuvaring är vid rätt användning ett pålitligt preventivmedel. De verksamma ämnena i Nuvaring hämmar ägglossningen och att ett ägg frigörs under cykeln. Samtidigt förändrar Nuvaring strukturen i livmoderslemhinnan och slemproppen i livmodermunnen. Härigenom blir det svårare för sädescellerna att tränga in i livmodern och kan ett eventuellt befruktat ägg inte fästa sig. Nuvaring behövs bara föras in en gång i månaden och är bl.a. lämplig för kvinnor som inte vill eller inte får svälja p-piller.

Hur använder du Nuvaring?

Användningen av Nuvaring är mycket enkel. För in den flexibla ringen i vaginan enligt anvisningarna i bipacksedeln. Efter tre veckor avlägsnar du ringen och följer en stoppvecka. Under denna vecka uppträder en bortfallsblödning. Efter sju dagar för du in en ny ring, som du låter sitta kvar under tre veckor igen. Du kan låta ringen sitta kvar under sexuellt umgänge eller användning av tamponger. Läs före användning bipacksedeln. I denna står bl.a. hur du kan uppskjuta menstruationen med Nuvaring.

Dosering

Den vanliga doseringen av Nuvaring är som följer:

 • Vuxna kvinnor: för in en ny ring en gång per 4 veckor. Avlägsna ringen efter tre veckor, sedan följer en stoppvecka.

Flickor yngre än 18 år får använda Nuvaring endast på läkares inrådan.

Biverkningar

Vid användningen av Nuvaring kan du uppleva biverkningar, fastän inte alla har obehag av dessa. Möjliga biverkningar av Nuvaring är bl.a.:

 • Mellanliggande häftiga blödningar;
 • Mag-tarmbesvär, såsom magont, illamående, diarré;
 • Ömmande eller spända bröst;
 • Huvudvärk/migrän.

De mesta biverkningarna upphör efter en tid. Har du mycket obehag av besvären eller håller de i sig länge, ta då kontakt med läkaren. Läs före användning bipacksedeln. I denna står också omfattande information om sällsynta men allvarliga biverkningar såsom trombos.

När får du inte använda detta läkemedel?

Nuvaring är inte för alla ett lämpligt antikonceptionsmedel. Använd inte detta preventivmedel om du:

 • Är överkänslig för etonogestrel, etinylestradiol eller för en av de övriga beståndsdelarna i ringen;
 • Lider eller har lidit av trombos eller en emboli, eller om du har större risk att få det;
 • Lider av en koaguleringsstörning i blodet eller migrän med en aura;
 • Har (haft) en allvarlig leveråkomma, hjärtattack eller stroke;
 • Lider eller har lidit av bröstcancer eller cancer i könsorganen;
 • Har obehag av oförklarliga vaginala blödningar.

I bipacksedeln läser du mer om kontra-indikationerna och övriga varningar. Uppge vid din förfrågan vilka mediciner du använder. Nuvaring kan ha en växelverkan med dessa läkemedel.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Nuvaring om du är gravid eller ammar. Nuvaring har inte något inflytande på din bilkörning. Det finns inga restriktioner för användningen av alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen