Meny

Nuvelle

Nuvelle innehåller estradiol och noretisteron, två kvinnliga könshormoner. Detta läkemedel används som hormone replacement therapy (HRT) av kvinnor i klimakteriet. Nuvelle kompletterar hormonunderskottet och minskar på så sätt övergångsbesvären. Detta läkemedel kan endast fås på recept.

Vad är Nuvelle?

Nuvelle innehåller estradiol och noretisteron, två kvinnliga könshormoner. Detta läkemedel används som hormone replacement therapy (HRT) av kvinnor i klimakteriet. Nuvelle kompletterar hormonunderskottet och minskar på så sätt övergångsbesvären. Detta läkemedel kan endast fås på recept.

För vad används medicinen?

Omkring det 45e levnadsåret börjar hos många kvinnor övergången. Från det momentet producerar äggstockarna allt mindre hormoner. Härigenom kan övergångsbesvär uppstå, såsom:

 • Oregelbundna menstruationer;
 • Blodvallningar;
 • Häftig svettning;
 • Torra slemhinnor (ögon, vagina och/eller mun);
 • Ångest;
 • Depression;
 • Sömnlöshet;
 • Ont vid samlag eller mindre lust att ha sexuellt umgänge;
 • Benskörhet (osteoporos).

Nuvelle förser kroppen med extra östrogen (estradiol), varigenom dessa besvär minskar. Dessutom innehåller Nuvelle ett progesteronhormon (noretisteron), vilket skyddar livmodern för biverkningar. Läkare föreskriver detta läkemedel för det mesta till kvinnor som fortfarande har livmodern kvar.

Hur använder du Nuvelle?

Nuvelle levereras i kartor med 28 tabletter: 16 vita och 12 rosa. Du börjar varje cykel med att inta de vita tabletterna. Dessa innehåller bara estradiol. Sedan fortsätter du med de rosa tabletterna. Dessa innehåller estradiol och noretisteron. För det mesta uppträder under den fjärde veckan av cykeln en bortfallsblödning. När kartan är tom, kan du direkt fortsätta med en ny karta, även om blödningen ännu inte har upphört.

Dosering

Om inte läkaren föreskriver annorlunda, är den vanliga doseringen av Nuvelle som följer:

 • Vuxna kvinnor: en gång om dagen 1 tablett.

Avvik inte från den rekommenderade doseringen och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Ett hormonpreparat som Nuvelle kan förorsaka biverkningar. Du kan bl.a. uppleva följande besvär:

 • Huvudvärk;
 • Mag-tarmbesvär;
 • Mellanblödningar ('spotting');
 • Vaginala flytningar;
 • Spända eller ömmande bröst;
 • Humörsvängningar.

Ta kontakt med läkaren om du har långvarigt besvär av dessa eller andra biverkningar. Läs bipacksedeln innan du börjar använda Nuvelle. I denna står viktig information om allvarliga biverkningar (såsom cancer och trombos) som förs i samband med hormone replacement therapy.

När får du inte använda detta läkemedel?

Nuvelle är inte för var och en ett lämpligt läkemedel. Använd inte detta läkemedel om du:

 • Är överkänslig för estradiol, noretisteron eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider eller har lidit av trombos, en emboli (blodpropp), en leversjukdom, bröstcancer eller en annan form av cancer som är känslig för hormoner;
 • Har besvär av oförklarliga vaginala blödningar eller lider av en onormal tillväxt av livmoderslemhinnan;
 • Lider av en allvarlig njur- eller blodsjukdom.

Läkaren vet om du tryggt kan använda Nuvelle om du lider av en annan åkomma eller om du använder mediciner.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Nuvelle är avsett för kvinnor i övergångsåldern. Är du fortfarande fruktsam, då gäller följande råd:

 • Denna medicin får inte intas under en graviditet eller om du ammar, om inte läkaren råder annorlunda.

Obs.: Nuvelle är inte något p-piller! Använd om det är nödvändigt ett kompletterande preventivmedel. Det finns inga varningar vad beträffar bilkörning och användningen av alkohol.

Tillbaka till toppen