Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Nystatin

Nystatin är ett antisvampmedel. Det verksamma ämnet nystatin dödar olika sorters svampar och jästsorter genom att skada cellväggen i dessa organismer. Nystatin levereras som dryck och är avsedd för invändigt bruk. Detta läkemedel kan uteslutande fås på recept.

Vad är Nystatin?

Nystatin är ett antisvampmedel. Det verksamma ämnet nystatin dödar olika sorters svampar och jästsorter genom att skada cellväggen i dessa organismer. Nystatin levereras som dryck och är avsedd för invändigt bruk. Detta läkemedel kan uteslutande fås på recept.

För vad används medicinen?

Läkare föreskriver Nystatin vid invändiga svampinfektioner. Drycken används bl.a. vid torsk, en svampinfektion i munhålan som är förenad med smärtsamma blåsor och vita prickar på tungan och kinderna. Nystatin har även effekt vid svampinfektioner i halsen, matstrupen och i mag-tarmkanalen, och vid inflammationer av slemhinnan i munnen.

Hur använder du Nystatin?

Nystatin kan bara fås som suspension (dryck). Du kan lätt mäta upp och inta den eller fylla den medlevererade doseringssprutan. Inta inte Nystatin med föda, utan mellan måltiderna. Fördela antalet föreskrivna doseringar så bra som möjligt över dagen. Läkaren avgör hur länge du ska fortsätta att använda detta läkemedel. I de flesta fall föreskrivs Nystatin för en eller två veckor. Fullfölj alltid den föreskrivna kuren helt. Om du slutar för tidigt med medicinen, kan infektionen komma tillbaka.

Dosering

Om inte läkaren föreskriver annorlunda, är den vanliga doseringen av Nystatin som följer:

  • Vuxna, barn och spädbarn: droppa i munnen fyra gånger om dagen 1 ml suspension, om möjligt håll kvar vätskan i munnen några minuter (vuxna) och svälj sedan. Skölj inte.

Avvik inte från den föreskrivna doseringen och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Nystatin tolereras i allmänhet bra. En enstaka gång kan biverkningar uppträda, såsom:

  • Mag-tarmbesvär (illamående, kräkning, diarré). Dessa besvär upphör vanligtvis av sig själv;
  • Hudutslag på grund av överkänslighet.

Upplever du mycket eller häftiga biverkningar, rådfråga då läkaren. I bipacksedeln läser du mer om detta ämne.

När får du inte använda detta läkemedel?

Nystatin är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte suspensionen om du:

  • Är överkänslig för nystatin eller ett av de använda hjälpämnena.

Nystatin kan ha en växelverkan med andra mediciner, såsom magsyrehämmare. Uppge vid din beställning vilka läkemedel eller kosttillskott du använder så att läkaren kan ta hänsyn till detta.

I bipacksedeln står mer information om kontra-indikationerna och växelverkningarna.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Du kan tryggt använda Nystatin om du är gravid eller ammar, såvida du använder produkten i normala mängder.

Det finns inga varningar om detta läkemedel vad gäller bilkörning eller konsumtion av alkohol.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen