Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Oestrogel

 • Kvinnligt könshormon
 • Hormonersättningsterapi
 • Appliceras på huden

Om Estrogel

Estrogel används vid hormonersättningsterapi (HRT). En sådan terapi går ut på att läkaren föreskriver hormoner som ersättning hos patienter med brist på kroppseget hormon.

Detta läkemedel innehåller det kvinnliga könshormonet estradiol. När gelen appliceras på någon kroppsdel tas hormonet upp genom huden och når blodbanan.

Estrogel är avsett för postmenopausala kvinnor som haft sin sista menstruation för minst 6 månader sedan.

Läkemedlet syftar till:

 • Att minska postmenopausala besvär. Under menopausen (övergångsåldern) produceras mindre mängd östrogen i kroppen. Detta kan ge besvär som t.ex. vallningar. Estrogel minskar dessa besvär.
 • Förebyggande av benskörhet. Efter menopausen (övergångsåldern) drabbas vissa kvinnor av benskörhet (osteoporos). Om du har ökad risk för benbrott p.g.a. osteoporos och inte kan använda andra läkemedel, kan användning av Estrogel förebygga osteoporos efter menopausen.

Användning/verkan

Använd detta läkemedel enligt din läkares eller apotekspersonals anvisningar. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Din läkare kommer att föreskriva lägsta effektiva dos för så kort behandling som möjligt av dina symptom. Kontakta din läkare om du tycker att dosen bör sänkas eller höjas.

Estrogel innehåller det kvinnliga könshormonet estradiol. Gelen appliceras på huden och torkar inom 5 minuter. Hormonet tas sedan upp genom huden och når blodbanan.

Riktlinjer för hur gelen ska appliceras:

 • Applicera ett så tunt lager som möjligt på hela armens insida och utsida från handleden till axeln och/eller på insidan av låren. Om huden fortfarande känns kladdig 5 minuter efter appliceringen har lagret inte varit tunt nog.
 • Estrogel ska INTE appliceras på (eller i närheten av) brösten, blygdläpparna eller slidan.
 • Applicera gelen själv och tvätta sedan händerna noggrannt med tvål och vatten.
 • Applicera gelen vid samma tidpunkt på morgonen eller kvällen, helst efter det att du tvättat dig.
 • Undvik hudkontakt med andra vuxna eller barn tills minst 1 timme har gått efter appliceringstillfället.

Dosering

 • Vanlig startdos är ett pumptryck dagligen, motsvarande 1,25 gram gel. Applicera gelen 21 dagar (3 veckor) i följd och gör sedan ett uppehåll på 7 dagar (1 vecka).

Kvinnor med kvarvarande livmoder får oftast ett progesteronbaserat läkemedel föreskrivet som tillägg av sin läkare. Detta läkemedel löser upp livmoderslemhinnan, varpå en bortfallsblödning uppstår under den behandlingsfria veckan.

Mer information om användning och dosering av Estrogel hittar du i bipacksedeln.

Alkohol/körförmåga

Detta läkemedel påverkar inte körförmågan.

Du kan äta och dricka som vanligt när du använder Estrogel.

För stor eller för liten mängd läkemedel/sluta med Estrogel

Om du har använt för stor mängd gel kan du få spänningar i brösten, bortfallsblödningar och oroskänslor. Dessa besvär försvinner oftast när mindre mängd gel används. Tala med din läkare eller apotekspersonal om du har använt för stor mängd gel.

Har du glömt att applicera Estrogel?

 • Om det är mindre än 12 timmar tills följande appliceringsstillfälle kan du hoppa över den glömda dosen.
 • Är det mer än 12 timmar tills nästa appliceringstillfälle kan du applicera den glömda dosen gel. Efter det fortsätter du att applicera gelen vid den vanliga tidpunkten.

Vill du sluta att använda Estrogel? Din läkare avgör hur länge du ska använda detta läkemedel och det är viktigt att du följer läkarens anvisningar. Avbryt inte behandlingen utan att först ha rådgjort med din läkare.

När ska Estrogel inte användas?

Estrogel ska inte användas hur som helst. Använd inte Estrogel i följande situationer:

  • Om du har (eller har haft) bröstcancer eller om det finns misstanke om att du har bröstcancer
  • Om du har någon östrogenberoende cancerform, som t.ex. cancer i livmoderslemhinnan, eller om det finns misstanke om att du har någon sådan cancerform
  • Om du har blödningar i underlivet utan känd orsak
  • Om du har kraftigt förtjockad livmoderslemhinna och inte behandlas för detta tillstånd
  • Om du har (eller har haft) blodpropp (trombos) i benen (djup ventrombos) eller lungorna (lungemboli)
  • Om du har ett tillstånd som påverkar blodets koagulering (t.ex. brist på protein C, protein S eller antitrombin)
  • Om du har (eller nyligen har haft) hjärtinfarkt, stroke eller kärlkramp (angina pectoris) eller något annat tillstånd som orsakats av blodpropp i en artär
  • Om du har (eller har haft) en leversjukdom och din leverfunktion fortfarande är nedsatt
  • Om du har den sällsynta blodsjukdomen porfyri
  • Om du är allergisk mot något innehållsämne i detta läkemedel – mer information om dessa ämnen hittar du under rubriken “Sammanställning”

Ska du opereras? Rådgör i så fall med din läkare. Det kan hända att du måste sluta använda detta läkemedel 4-6 veckor före operationen.

Varningar och försiktighet

I bipacksedeln finns information om när man bör vara extra försiktig vad gäller användning av Estrogel. Rådgör med din läkare om du tvivlar på att Estrogel är lämpligt att använda.

Graviditet och amning

Estrogel är endast avsett för postmenopausala kvinnor (som har passerat övergångsåldern).

Om du blir gravid under behandlingens gång ska du sluta använda Estrogel och kontakta din läkare.

Andra läkemedel och Estrogel

Vissa läkemedel kan påverka effekten hos Estrogel. Du kan t.ex. få oregelbundna blödningar i underlivet. Detta gäller följande läkemedel:

  • Andra läkemedel som appliceras på huden (t.ex. läkemedel mot cancer)
  • Läkemedel mot epilepsi (t.ex. fenobarbital, fenytoin och karbamazepin)
  • Läkemedel mot tuberkulos (t.ex. rifampicin och rifabutin)
  • Läkemedel mot HIVinfektion (t.ex. nevirapin, efavirenz, ritonavir och nelfinavir)
  • Läkemedel som innehåller johannesört

Rådgör med läkare om du tar ovanstående eller andra läkemedel. I bipacksedeln finns mer information om detta.

Biverkningar

Estrogel kan ge biverkningar. Biverkningar som ofta förekommer är bl.a:

  • Menstruationsrubbningar
  • Vaginala flytningar
  • Gastrointestinala besvär
  • Huvudvärk
  • Muskelbesvär
  • Depression
  • Nervositet

I bipacksedeln finns en utförlig översikt över mer sällsynta biverkningar samt information om sambandet mellan läkemedel som innehåller hormoner och en något ökad risk att drabbas av allvarliga tillstånd, som t.ex. vissa cancerformer och trombos. Informera din läkare eller apotekspersonal om du får biverkningar.

Sammanställning

Den aktiva substansen i detta läkemedel är estradiol. Övriga innehållsämnen är: karbomer, trolamin, etanol och renat vatten.

Tillverkare av Estrogel är:

Delpharm Drogenbos SA Groot-Bijgaardenstraat 128
B-1620 Drogenbos
Belgien

eller:

Laboratoires Besins International 13 Rue Perrier
92120 Montrouge
Frankrike

Bipacksedel

Läs igenom bipacksedeln före användning. Den officiella bipacksedeln för Estrogel kan laddas ner här.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 01-11-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen