Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Omeprazol

Omeprazol är en protonpumpshämmare - en medicin som sänker bildandet av magsaft. Magen producerar magsaft för att smälta föda. Om för mycket magsaft produceras, eller om magens slemhinna är skadad, kan detta orsaka besvär såsom halsbränna eller magknip. Omeprazol gör så att magens slemhinnor utsöndrar mindre magsaft. Därmed minskas eller försvinner besvären. Omeprazol kan endast fås mot recept.

Vad är Omeprazol?

Omeprazol är en protonpumpshämmare - en medicin som sänker bildandet av magsaft. Magen producerar magsaft för att smälta föda. Om för mycket magsaft produceras, eller om magens slemhinna är skadad, kan detta orsaka besvär såsom halsbränna eller magknip. Omeprazol gör så att magens slemhinnor utsöndrar mindre magsaft. Därmed minskas eller försvinner besvären. Omeprazol kan endast fås mot recept.

Vad tas medicinen för?

Vid bukbesvär ordinerar läkare oftast först ett magsaftsbindande medel. Hjälper detta inte kan man ta till en magsaftshämmare som Omeprazol. Denna medicin hjälper mot svidande magsaft, sura uppstötningar, en däst känsla, magknip eller andra magbesvär. Oftast är dessa tecken på en magåkomma som exempelvis reflux, mag- eller tarmbölder, inflammerad matstrupe eller Zollinger-Ellisons syndrom. Omeprazol ordineras ibland för att förebygga magbesvär. Då kallar läkarna medicinen för 'magbeskyddare'.

Hur använder du Omeprazol?

Svälj Omeprazol-kapseln hel med tillräckligt med vätska. Har du svårt för att svälja kan du öppna kapseln och exempelvis blanda innehållet med lite yoghurt, vatten eller saft. Var noga med att inte finkrossa kornen och att få i dig alla korn. Omeprazol kan tas före, under eller efter måltid - hest vid en fast tidspunkt om morgonen. Tas medicinen två gånger om dan är en kapsel om morgonen och en om kvällen att föredra. Läkaren avgör hur länge du behöver ta Omeprazol.

Dosering

Omeprazol finns tillgängligt som kapslar på 10 mg, 20 mg eller 40 mg. Ordinerar läkaren inte annat är den gängse doseringen vid de flesta magbesvär följande:

  • Vuxna: 1 kapsel på 20 mg eller 40 mg en gång om dan.

För barn skriver läkaren ut en anpassad dosering. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Omeprazol kan ibland medföra biverkningar, exempelvis:

  • Bukbesvär (magknip, fisighet, illamående, diarré eller förstoppning);
  • Sömnighet, yrsel;
  • Huvudvärk

I allmänhet försvinner besvären efter ett kort tag efterhand som kroppen vänjer sig vid det aktiva ämnet. Rådfråga läkare ifall besvären fortsätter. I bipacksedeln finns vidare information i ämnet.

När får du inte använda detta läkemedel?

Medicinen Omeprazol är inte lämpad för alla. Ta inte denna magsaftshämmare ifall du:

  • Är överkänslig mot omeprazol eller andra protonpumpshämmare;
  • Är överkänslig mot något förekommande hjälpämne;
  • Tar ett läkemedel som innehåller ämnet nelfinavir (vid hiv-infektioner).

Diskutera bruket av Omeprazol med läkaren ifall du lider av hälsoproblem. Ange alltid för läkaren vilka mediciner eller kosttillskott du dessutom tar. Läkaren känner till vilka läkemedel som har växelverkan med Omeprazol.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Under graviditet eller amning ska Omeprazol endast tas om läkare ordinerat detta. Omeprazol medför ibland (särskilt i början) biverkningar såsom yrsel eller sömnighet. Bege dig inte ut i trafiken om du drabbas av detta. Begränsa alkoholintaget vid bukbesvär - starkdryck kan irritera magen ytterligare.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen