Meny

Ondansetron

Ondansetron tillhör medicingruppen anti-emetikum: medel mot illamående och kräkningar. Det verksamma ämnet ondansetron är en 5-HT3-(serotonin)receptorantagonist. Denna medicin blockerar signaler som går i riktning mot illamåendecentrum i hjärnan. Därigenom förebyggs illamående och minskar pågående illamående. Ondansetron finns att få i tablettform. Du kan köpa Ondansetron på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att i ditt namn ordna det hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad är Ondansetron?

Ondansetron tillhör medicingruppen anti-emetikum: medel mot illamående och kräkningar. Det verksamma ämnet ondansetron är en 5-HT3-(serotonin)receptorantagonist. Denna medicin blockerar signaler som går i riktning mot illamåendecentrum i hjärnan. Därigenom förebyggs illamående och minskar pågående illamående. Ondansetron finns att få i tablettform. Du kan köpa Ondansetron på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att i ditt namn ordna det hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad används medicinen för?

Vissa tunga terapier, som kemoterapi eller radioterapi (bestrålning), ger svårt illamående och kräkningar. Detta illamående kan också uppstå efter att terapin är avslutad. Vi kallar detta för illamående i efterhand. Ondansetron används ofta för att förebygga dessa besvär. Medlet verkar inom en till två timmar och effekten varar 6 till 8 timmar.

Hur använder man Ondansetron?

Ondansetron finns att få i tablettform. Inta tabletten med ett glas vatten. Den första dosen ska intas ungefär 1 till 2 timmar före början av kemo- eller radioterapin. Läkemedlet kan då ha en god inverkan. Efter terapin fortsätter du att inta Ondansetron under någon tid för att förebygga illamående i efterhand.

Dosering

Om inte en läkare föreskriver annorlunda, är den brukliga doseringen som följer:

  • Vuxna: Inta 1 till 2 timmar före början av behandlingen en dos à 8 mg, efter 12 timmar följd av ytterligare 8 mg. Inta dagarna därefter två gånger om dagen en dos à 8 mg under högst 5 dagar.

För barn gäller ett avvikande doseringsråd. Rådfråga bipacksedeln för mer information om doseringen av detta läkemedel.

Biverkningar

Människor som intar Ondansetron, får ibland besvär av biverkningar. Det är då för det mesta fråga om besvär som:

  • Huvudvärk;
  • Obstipation eller andra mag-tarmstörningar;
  • Blodvallningar;
  • Avvikande leverfunktion.

Får du besvär av dessa eller andra problem (även om de inte står upptagna i bipacksedeln), ta då kontakt med en läkare. En fullständig översikt över de möjliga biverkningarna finner du i bipacksedeln.

När ska du inte använda detta läkemedel?

Ondansetron är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

  • Är överkänslig för ondansetron eller ett av de använda hjälpmedlen;
  • Använder medicinen apomorfin.

Lider av förstoppning, en leveråkomma, hjärtproblem eller en elektrolytavvikelse i blodet, då ska du vara extra försiktig med detta läkemedel. Det gäller också om du nyligen har haft en operation av tarmarna eller halsmandlarna eller näspolyperna. Intar du även andra mediciner? Uppge då detta till en läkare: Ondansetron har en växelverkan med ett antal läkemedel. Mer information om dessa ämnen finner du i bipacksedeln.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Är du gravid, använd då Ondansetron uteslutande i samråd med en läkare. Inta inte detta läkemedel om du ammar. Ondansetron har inget inflytande på bilkörningen. Detta läkemedel har ingen växelverkan med alkohol.

Ondansetron | Illamående | Kräkning | Dokteronline.com Ondansetron minskar illamåendet och kräkningssymptomen som kan uppstå på grund av kemoterapier och bestrålning. Läs nu mer...

Patientinformation
Tillbaka till toppen