Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Opatanol

Ögondropparna Opatanol innehåller olopatadin, som är en antiallergisk medicin. Detta läkemedel lindrar ögonbesvär till följd av överkänslighet mot viss sorts damm.

Vad är Opatanol?

Ögondropparna Opatanol innehåller olopatadin, som är en antiallergisk medicin. Detta läkemedel lindrar ögonbesvär till följd av överkänslighet mot viss sorts damm.

Vad används medicinen mot?

Läkare ordinerar ögondropparna Opatanol vid allergisk bindhinnekatarr som följd av allergi. Ögat överreagerar då på pollen, frömjöl, rök, husdjurspäls eller andra saker. De besvär som kommer med denna åkomma är bland andra ögonklåda, svidande ögon, rödögdhet och/eller varöga. Opatanols aktiva ämne undantrycker överkänslighetsreaktionerna så att ögonbesvären snabbt avtar.

Hur använder man Opatanol?

Tvätta först händerna. Öppna sen flaskan, vik ner underögonlocket något och droppa i en droppe vätska i glipan. Återförslut flaskan och tvätta händerna direkt efteråt. Låt aldrig flaskmunnen komma i kontakt med ögat eller händerna - för att undvika att innehållet inte förblir sterilt. Den som använder kontaktlinser behöver ta ur dessa innan dropparna tas. Vänta med att sätta tillbaks linserna en kvart efter idroppandet. Droppvätskan är hållbar under fyra veckor efter att flaskan öppnats. Därefter är innehållet obrukbart.

Dosering

Opatanol finns tillgängligt hos de anknutna nätapoteken. Ordinerar läkaren inte annat är den gängse doseringen:

  • Vuxna: 1 droppe i det drabbade ögat två gånger om dan.

Läkaren avgör hur länge ögondropparna behöver tas. Barn kan få en anpassad dosering. Detta läkemedel är olämpligt för barn yngre än tre år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Ögondropparna Opatanol kan ibland medföra biverkningar, även om de flesta inte drabbas. De biverkningar som eventuellt kan förekomma är bland andra:

  • Irritation i det behandlade ögat;
  • Ögontorrhet;
  • Huvudvärk;
  • Trötthet;
  • Yrsel;
  • Ljuskänslighet.

Den som drabbas av dessa eller andra biverkningar bör uppsöka läkare eller apotekare. Läs vidare i ämnet i bipacksedeln.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Opatanol lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

  • Överkänslighet mot olopatadin eller annat i dropparna förekommande hjälpämne;
  • Amning.

Den som tar ytterligare mediciner bör rådfråga läkaren om ifall dessa kan kombineras med Opatanol. Den som behöver behandla ögat med andra mediciner bör dröja fem minuter mellan varje medicin.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Den som är gravid bör endast ta detta läkemedel efter att ha rådfrågat läkare. Ammande kvinnor bör inte ta Opatanol. Synen kan bli tillfälligt suddig efter idroppandet. Den som drabbas av detta bör vänta med att bege sig ut i trafiken tills den åter ser normalt. Det finns ingen anmärkning gällande alkoholintag.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen