Meny

Orlistat 60 mg

Orlistat 60 mg hjälper vid bantning. Det aktiva ämnet orlistat är aktivt i tarmarna och gör så att en del av födans fett inte kan tas upp. Detta innebär att kaloriupptaget avtar. Orlistat 60 mg kan beställas på nätet från de till Dokteronline.com anknutna apoteken. Detta bantningsmedel är receptfritt.

Vad är Orlistat 60 mg?

Orlistat 60 mg hjälper vid bantning. Det aktiva ämnet orlistat är aktivt i tarmarna och gör så att en del av födans fett inte kan tas upp. Detta innebär att kaloriupptaget avtar. Orlistat 60 mg kan beställas på nätet från de till Dokteronline.com anknutna apoteken. Detta bantningsmedel är receptfritt.

Vad används produkten för?

Orlistat 60 mg är endast ämnad för folk som besväras av svår övervikt, med en BMI på över 28. Övervikt höjer risken för olika åkommor, exempelvis hjärt- eller kärlsjukdomar och diabetes. Bantning sänker risken för dessa. Orlistat 60 mg gör så att bantningen går fortare. Bantar man bort 2 kilo gör detta läkemedel så man går ner ytterligare ett kilo. Således går bantningen fortare och lättare.

Hur använder och doserar man Orlistat 60 mg?

Orlistat 60 mg finns tillgängligt hos de anknutna apoteken. Den som behandlas med Orlistat 60 mg behöver under behandlingstiden följa en anpassad meny. Försök äta mindre portioner mat med lägre kalorihalt. Ät inte fettfritt, då denna medicin endast funkar om måltiden innehåller en aning fett. Ät inte heller för mycket fett, då det kan leda till besvärande biverkningar. För den som utöver den anpassade menyn även rör på sig mer går bantningen ännu fortare. Den som inte gått ner i vikt efter 12 veckor bör rådfråga läkare. De gängse doseringsriktlinjerna för Orlistat 60 mg är följande:

 • Vuxna med en bmi på över 28: ta 1 kapsel i samband med måltid tre gånger dagligen. Svälj kapseln hel med ett halvt glas vatten.

Ta ingen kapsel om du hoppar över en måltid. Ta inte Orlistat 60 mg under längre än ett halvår i sträck. Följ den ordinerade doseringen och läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Biverkningar kan uppstå under behandling med Orlistat 60 mg. Det handlar främst om:

 • Fettig avföring eller diarré. Detta kan förebyggas genom lägre fettintag;
 • Fisighet och/eller magknip;
 • Avförings-inkontinens;
 • Ångest.

Den som drabbas svårt av biverkningar eller besvär som inte står listade i bipacksedeln bör rådfråga läkare.

När får man inte ta denna produkt?

Ta inte Orlistat 60 mg vid:

 • Överkänslighet mot beståndsdelarna (se bipacksedel);
 • Graviditet eller amning;
 • En bmi på under 28;
 • En ålder på under 18;
 • Bruk av bloduttunnare eller ciclosporin;
 • Gallstas eller malabsorption .

Den som tar andra mediciner eller lider av andra hälsoproblem bör rådfråga läkare om ifall Orlistat 60 mg är att rekommendera.

Patientinformation
Tillbaka till toppen