Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Orlistat (Xenical)

 • läkemedel för viktminskning
 • blockerar delvis upptagning av fett ur kosten
 • tas tillsammans med måltid
 • kan orsaka diarré om du äter för fet mat

Om Orlistat

Orlistat 120 mg Teva är ett läkemedel som används för att behandla fetma. Det verkar i ditt matsmältningssystem och blockerar ungefär en tredjedel av fettet i maten du äter från att tas upp av tarmen.

Orlistat binder till enzymer i ditt matsmältningssystem (lipaser) och blockerar dem från att bryta ner en del av fettet du har ätit under din måltid. Fettet som inte brutits ner kan inte tas upp utan avlägsnas från kroppen.

Orlistat används för behandling av fetma i kombination med intag av kalorifattig kost.

Användning/verkan

Använd Orlistat 120 mg Teva enligt läkares ordination. Rådgör med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering:

 • Vuxna: 1 kapsel på 120 mg tre gånger dagligen i samband med måltid (frukost, lunch, kvällsmat).

Kapseln kan tas precis innan, under eller inom en timme efter måltiden. Svälj kapseln hel med vatten.

Om du tagit för stor eller för liten mängd av läkemedlet

Ta inte fler tabletter än vad som ordinerats. Om du glömmer att ta ditt läkemedel vid någon tidpunkt, ta det så fort du kommer ihåg det förutsatt att det är inom en timme efter den senaste måltiden. Annars väntar du till nästa måltid och fortsätter sedan att ta läkemedlet som vanligt. Om du har glömt att ta flera doser efter varandra, informera din läkare och följ de råd som ges.

Om du har tagit för många kapslar, kontakta och rådgör med läkare.

Hur läkemedlet ska användas

Orlistat bör tas tillsammans med en välbalanserad, kalorisnål diet som är rik på frukt och grönsaker, där cirka 30 % av kalorierna ska komma från fett. Ditt dagliga intag av fett, kolhydrater och protein bör fördelas över tre måltider. Undvik fettrika mellanmål såsom kakor och choklad. På så vis uppnår du bästa möjliga resultat med behandlingen.

Orlistat verkar endast i närvaro av föda som innehåller fett. Du behöver därför inte ta Orlistat om du hoppar över eller äter en måltid som inte innehåller något fett.

Har du avvikit från den föreskrivna doseringen? Berätta det i så fall för din läkare för att undvika missförstånd om läkemedlets verkan. Om du efter 12 veckor inte har gått ner minst 5 % av den kroppsvikt som uppmättes vid behandlingens början, kommer din läkare att avsluta din behandling med Orlistat.

När ska läkemedlet inte användas?

Orlistat ska inte tas av vem som helst. Använd inte läkemedlet i följande situationer:

 • om du är allergisk (överkänslig) mot ett av ämnena i läkemedlet (se “Sammanställning”)
 • om du har kroniskt malabsorptionssyndrom (otillräckligt upptag av näringsämnen via mag-tarmkanalen)
 • om du har kolestas (en leversjukdom)
 • om du ammar
 • Orlistat ska inte ges till barn.

Varningar och försiktighet

I vissa situationer måste du vara extra försiktig om du tar Orlistat.

Viktminskning kan även påverka dosen av läkemedel du tar mot andra åkommor (t.ex. höga kolesterolvärden eller diabetes). Därför ska du tala om för din läkare om du tar sådana eller andra läkemedel. Viktminskning kan leda till att du behöver justera dosen av dessa läkemedel.

Detta läkemedel kan orsaka ofarliga förändringar i tarmtömningen. Avföringen kan bli mer fettrik och oljeliknande på grund av att den innehåller fett som inte har brutits ned. Risken för att detta ska inträffa ökar om du tar Orlistat tillsammans med fettrik mat. Det dagliga fettintaget bör därför fördelas jämnt över dagens tre huvudmåltider, eftersom mag-tarmbesvären sannolikt ökar om Orlistat tas tillsammans med en mycket fettrik måltid.

Användning av ytterligare ett preventivmedel (t.ex. kondom) rekommenderas för att förebygga en eventuellt utebliven effekt av orala preventivmedel (p-piller), vilket kan inträffa vid kraftig diarré.

Användning av orlistat kan förknippas med njursten hos patienter som lider av kronisk njursjukdom. Informera din läkare om du har problem med njurarna.

Graviditet och amning

Användning av Orlistat rekommenderas inte under graviditet.

Du ska inte amma ditt barn under behandling med Orlistat eftersom det inte är känt om läkemedlet passerar över till bröstmjölk.

Andra läkemedel och Orlistat

Vissa läkemedel kan interagera med Orlistat. Det gäller bl.a. för följande läkemedel:

 • Akarbos (ett läkemedel mot typ 2-diabetes). Användning samtidigt som du tar Orlistat rekommenderas inte.
 • Läkemedel mot blodpropp (t.ex. warfarin). Din läkare kan behöva kontrollera blodets förmåga att koagulera.
 • Ciclosporin. Användning samtidigt som du tar Orlistat rekommenderas inte. Om detta dock inte kan undvikas, kan din läkare behöva kontrollera dina ciclosporinkoncentrationer i blodet oftare än vanligt.
 • Jodsalter och/eller levotyroxin. Nedsatt sköldkörtelfunktion och/eller minskad kontroll av nedsatt sköldkörtelfunktion kan förekomma.
 • Amiodaron. Rådgör med din läkare angående användning.
 • Orlistat minskar upptaget av vissa fettlösliga näringsämnen, framför allt av betakaroten och E vitamin. Du bör därför följa din läkares råd om att äta en välbalanserad kost rik på frukt och grönsaker. Det är möjligt att din läkare kommer att föreslå att du ska komplettera med ett multivitaminpreparat.

Orlistat kan påverka effekten av läkemedel mot epilepsi genom att upptaget av läkemedlet mot epilepsi minskar, vilket kan leda till krampanfall. Kontakta läkare om du tror att anfallens frekvens och/eller allvarlighetsgrad har förändrats vid användning av Orlistat tillsammans med läkemedel mot epilepsi.

Fler varningar angående användande av Orlistat hittar du i bipacksedeln.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Tala genast om för din läkare eller apotekspersonal om du inte mår bra under behandlingen med Orlistat.

De flesta av de oönskade effekter som kan uppkomma vid behandling med Orlistat beror på läkemedlets lokala verkan i matsmältningsystemet. Dessa symptom är vanligtvis milda, förekommer i början av behandlingen och märks framför allt efter intag av fettrik mat. Vanligtvis försvinner dessa symptom om du fortsätter behandlingen och håller dig till den rekommenderade dieten.

Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • huvudvärk
 • magont/-obehag
 • akut eller ökat behov av tarmtömning
 • gasbildning med tarmtömning
 • oljig eller fettrik avföring
 • rinnig avföring
 • låga blodsockervärden (hos vissa patienter med typ 2-diabetes)

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • smärtor/obehag i ändtarmen
 • mjuk avföring
 • inkontinens (avföring)
 • uppblåsthet (hos vissa patienter med typ 2-diabetes)
 • problem med tänderna/tandköttet
 • oregelbundna menstruationsblödningar
 • trötthet

En översikt över mer sällsynta biverkningar hittar du i bipacksedeln. Kontakta din läkare om du får allvarliga biverkningar eller biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Sammanställning

Vilka ämnen innehåller läkemedlet?

Den aktiva substansen är orlistat. Varje hård kapsel innehåller 120 mg orlistat.

Övriga innehållsämnen är:

 • kapselinnehåll: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (typ A), kolloidal hydrofob kiseldioxid, natriumlaurylsulfat.
 • kapselhölje: gelatin, titandioxid (E171), indigokarmin (E132).

Tillverkare av Orlistat är:

Pharmaceutical Works POLPHARMA SA

19 Pelplińska Street

83-200 Starogard Gdański

Polen

Bipacksedel

Läs informationen i bipacksedeln före användning. Här kan du ladda ner den officiella bipacksedeln till Orlistat.

Patientinformation

Bedömd av:

Arco Verhoog, Apotekare Registreringsnummer: BIG: 19065378617 Senast kontrollerad: 13-12-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen