Meny

Orlistat (Xenical)

Avmagringsmedlet Orlistat bromsar effekten av enzymer som smälter fettet i mage och tarmar. Ungefär 30% av fettet i måltiden smälter på så sätt inte och lämnar tarmarna via avföringen. Kroppen kan alltså använda mindre 'bränsle' och minskar i vikt, om denna medicin används i kombination med en diet och mer motion. Undersökning har utvisat att människor som intar Orlistat går ner i vikt till 50% mer än personer som bara följer en diet.

Vad är Orlistat?

Avmagringsmedlet Orlistat bromsar effekten av enzymer som smälter fettet i mage och tarmar. Ungefär 30% av fettet i måltiden smälter på så sätt inte och lämnar tarmarna via avföringen. Kroppen kan alltså använda mindre 'bränsle' och minskar i vikt, om denna medicin används i kombination med en diet och mer motion. Undersökning har utvisat att människor som intar Orlistat går ner i vikt till 50% mer än personer som bara följer en diet.

För vad används medicinen?

Orlistat används vid övervikt och obesitas. Detta läkemedel kan fås i två styrkor. Kapslarna på 60 mg kan beställas utan recept. Kapslarna på 120 mg kan endast fås på recept och föreskrivs bara vid obesitas (människor med en BMI på 28 och högre).

Hur använder man Orlistat?

Kapseln Orlistat ska ej tuggas sönder och alltid sväljas i sin helhet med ett glas vatten. Inta kapseln strax före, under eller till en timme efter måltiden. Detta avmagringsmedel verkar bara om det finns fett i födan. Hoppar du över en måltid, eller innehåller måltiden (nästan) inget fett, då behöver du inte inta denna medicin. Försök att undvika fettrika måltider, även om en del av fettet inte smälts. Om du får i dig för mycket fett kan du få besvär av tarmarna, såsom magont och diarré.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen som följer:

  • Vuxna från 18 år: Inta tre gånger om dagen 1 kapsel före, under eller till 1 timme efter måltiden med tillräcklig vätska.

Läs före användning bipacksedeln. Detta avmagringsmedel ska/får inte intas av barn utan samråd med läkaren.

Biverkningar

Detta läkemedel kan förorsaka biverkningar, bl.a.:

  • Tarmbesvär (magont, väderspänningar, fetthaltig avföring eller diarré);
  • Huvudvärk;
  • Låga blodsockervärden;
  • Influensa eller förkylning.

Biverkningarna upphör i regel av sig själv. Du kan undvika tarmbesvär genom att äta mindre fett.

Obs: ihållande tunn diarré kan påverka effekten av p-pillret. Använd eventuellt kompletterande preventivmedel. Läs bipacksedeln för mer information om de eventuella biverkningarna.

När ska/får du inte använda detta läkemedel?

Orlistat är inte för alla ett lämpligt avmagringsmedel. Använd inte denna medicin om du:

  • Är överkänslig för orlistat eller ett av de använda hjälpämnena;
  • Lider av det kroniska malabsorptionssyndromet eller en leveråkomma.

Orlistat har en växelverkan med andra mediciner, såsom det immunförsvarsundertryckande ciklosporin och läkemedel mot sköldkörtelstörningar. Uppge alltid vid beställningar vilka andra mediciner du använder så att läkaren kan ta hänsyn till detta. I bipacksedeln finner du en fullständig översikt över kontra-indikationerna, växelverkningarna och andra varningar.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd detta avmagringsmedel uteslutande i samråd med läkaren om du är gravid eller ammar. Orlistat påverkar inte din reaktionsförmåga. Du kan utan vidare delta i trafiken. Du kan vid användning av denna medicin i princip äta och dricka allt. Tänk dock på att alkoholhaltiga drycker och kaloririk föda inte passar i en avmagringsdiet.

Patientinformation
Tillbaka till toppen