Meny

Ovysmen (Orthonett Novum)

Ovysmen (Orthonett Novum) är ett p-piller. Detta preventivmedel fungerar på basis av hormonerna etinylestradiol och noretisteron. Kombinationen av dessa ämnen ombesörjer en förändring av livmoder(mun)slemhinnan. Härigenom kan en befruktad äggcell inte nästla in sig och är livmodern svårtillgängligare för sädescellerna. Ägglossningen hämmas också, varigenom risk för en graviditet är så gott som noll. Vid omsorgsfull användning är Ovysmen (Orthonett Novum) ett mycket pålitligt preventivmedel.

Vad är Ovysmen (Orthonett Novum)?

Ovysmen (Orthonett Novum) är ett p-piller. Detta preventivmedel fungerar på basis av hormonerna etinylestradiol och noretisteron. Kombinationen av dessa ämnen ombesörjer en förändring av livmoder(mun)slemhinnan. Härigenom kan en befruktad äggcell inte nästla in sig och är livmodern svårtillgängligare för sädescellerna. Ägglossningen hämmas också, varigenom risk för en graviditet är så gott som noll. Vid omsorgsfull användning är Ovysmen (Orthonett Novum) ett mycket pålitligt preventivmedel.

För vad används medicinen?

Ovysmen (Orthonett Novum) förhindrar att en graviditet uppstår. Dessutom kan detta piller även användas för att behandla menstruationsstörningar. Genom att en mycket lätt blödning uppträder under stoppveckan, är besvär som stor blodförlust och häftiga kramper inte längre aktuella. Även kvinnor som har besvär av en oregelbunden cykel kan ha fördel av att svälja Ovysmen (Orthonett Novum), såvida det inte (ännu) är fråga om önskan att bli med barn.

Hur använder man Ovysmen (Orthonett Novum)?

Ovysmen (Orthonett Novum) levereras i kartor med 21 piller. Inta varje dag omkring samma tidpunkt 1 piller. När blisterförpackningen är tom, följer en stoppvecka. Under sju dagar sväljer du inte något piller. Normalt sett uppträder under denna vecka bortfallsblödningen. Börja den åttonde dagen med en ny karta Ovysmen (Orthonett Novum). Se till att du sväljer pillret troget. Glömmer du att inta ett piller, har du kräkts upp pillret eller har du tunn diarré, då är du kanske inte längre skyddad mot en graviditet. Rådfråga i dessa fall bipacksedeln. I denna står det vad du ska göra.

Dosering

Doseringen av Ovysmen (Orthonett Novum) är som följer:

  • Inta en gång om dagen omkring samma tidpunkt 1 tablett, följt av en stoppvecka.

Läs bipacksedeln före användning.

Biverkningar

När du använder Ovysmen (Orthonett Novum), kan du få besvär av biverkningar, framförallt om du nyligen har börjat inta det. Det gäller då ofta besvär som:

  • Spända bröst;
  • Mellanblödningar;
  • Magtarmproblem;
  • Huvudvärk.

Upphör inte besvären efter ett par veckor av sig själv, eller har du besvär av svåra biverkningar, rådgör då med en läkare. En fullständig översikt över de eventuella biverkningarna finner du i bipacksedeln.

När ska/får du inte använda detta läkemedel?

Ovysmen (Orthonett Novum) är inte lämpligt för alla kvinnor. Använd t.ex. inte detta p-piller om du:

  • Är överkänslig för etinylestradiol, noretisteron eller ett av de använda hjälpämnena;
  • Har (haft) trombos, en koaguleringsstörning, hjärninfarkt eller hjärtinfarkt;
  • Lider eller har lidit av en leveråkomma, eller vissa former av cancer;
  • Har vaginala blödningar med okänd orsak.

Har du andra hälsoproblem eller är det fråga om riskfaktorer (se bipacksedeln), rådgör då med en läkare om du får använda Ovysmen (Orthonett Novum). Ovysmen (Orthonett Novum) har en växelverkan med andra mediciner. Se till att en läkare är informerad om ditt medicinbruk. Mer information om kontra-indikationer, växelverkan och andra varningar finner du i bipacksedeln.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Ovysmen (Orthonett Novum) får inte användas under en graviditet. Användningen av detta piller avråds vid amning. Det finns inga varningar vad beträffar bilkörning eller konsumtion av alkohol.

Tillbaka till toppen