Pantoprazole

Pantoprazole tillhör läkemedelsgruppen protonpumpshämmare. Detta är mediciner som minskar produktionen av magsyra. Det verksamma ämnet pantoprazole sköter om att magväggen utsöndrar mindre sura ämnen. På så sätt slappnar magslemhinnan av och minskar besvär som magont, sura uppstötningar och en uppblåst känsla. Pantoprazole är en receptbelagd medicin. Du kan köpa Pantoprazole på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att i ditt namn ordna det hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad är Pantoprazole?

Pantoprazole tillhör läkemedelsgruppen protonpumpshämmare. Detta är mediciner som minskar produktionen av magsyra. Det verksamma ämnet pantoprazole sköter om att magväggen utsöndrar mindre sura ämnen. På så sätt slappnar magslemhinnan av och minskar besvär som magont, sura uppstötningar och en uppblåst känsla. Pantoprazole är en receptbelagd medicin. Du kan köpa Pantoprazole på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att i ditt namn ordna det hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad används medicinen för?

Magsyrahämmare som Pantoprazole används för behandling av magbesvär, såsom magont, reflux (magsyra som strömmar tillbaka i matstrupen), halsbränna, ett mag- eller tarmsår eller Zollinger-Ellisons syndrom. Läkare föreskriver Pantoprazole ibland också som magskyddare för att förebygga att magbesvär uppträder vid användning av vissa mediciner.

Hur använder man Pantoprazole?

Tabletten Pantoprazole är försedd med ett magsaftbeständigt skikt. Tugga därför inte sönder tabletterna, utan svälj dem i sin helhet med lite vätska. Inta Pantoprazole på fastande mage, t.ex. 1 timme före måltiden. En läkare avgör hur länge du ska inta detta läkemedel. Behandlingstiden beror på vilka besvär du har som du använder denna medicin för. Rådfråga en läkare om dina besvär efter två veckor fortfarande inte har förbättrats.

Dosering

Pantoprazole finns att få i tabletter på 20 mg och 40 mg. Om inte en läkare föreskriver annorlunda, är den rekommenderade doseringen vid magbesvär som följer:

  • Vuxna och barn från 12 år: 1 - 2 tabletter à 20 mg per dag.

För behandlingen av ett mag- tarmsår eller andra magåkommor kan en avvikande dosering gälla. Pantoprazole är inte lämplig för barn under 12 år. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Ibland kan du vid användningen av mediciner få besvär av biverkningar. Besvär som sällan förekommer vid behandlingen med Pantoprazole är bl.a.:

  • Mag-tarmbesvär;
  • Huvudvärk;
  • Yrsel.

Dessa besvär upphör i regel efter några dagar. Har du en längre tid besvär av biverkningarna, rådfråga då en läkare. I bipacksedeln finner du mer information om detta ämne.

När ska du inte använda detta läkemedel?

Pantoprazole är inte för alla en lämplig medicin. Använd inte dessa magtabletter om du:

  • Är överkänslig för pantoprazole, andra protonpumpshämmare eller ett av de använda hjälpämnena.

Överlägg med en läkare om användningen av Pantoprazole om du lider av en allvarlig leveråkomma, har brist på vitamin B12 eller använder medicinen atazanavir (vid hiv-infektioner). Informera en läkare om du också använder andra mediciner: dessa kan ha en växelverkan med Pantoprazole.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd Pantoprazole uteslutande i samråd med en läkare om du är gravid eller ammar. Under de första dagarna av användningen kan du ibland få besvär av yrsel. Dessa besvär upphör av sig själv. Delta inte i trafiken om du känner dig yr eller inte kan reagera uppmärksamt. Användning av alkohol kan irritera magen. Upphör eller minska därför din användning av alkohol.

Pantoprazole | Magsyra | Magbesvär | Dokteronline.com Pantoprazole minskar produktionen av magsyra, varigenom du har mindre besvär av magont. Läs mer om Pantoprazole på denna sida.

Tillbaka till toppen