Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Perindopril

Perindopril är en s.k. ACE-hämmare: en medicin som sänker blodtrycket och förbättrar hjärtfunktionen. Du kan köpa Perindopril på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att i ditt namn ordna det hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad är Perindopril?

Perindopril är en s.k. ACE-hämmare: en medicin som sänker blodtrycket och förbättrar hjärtfunktionen. Du kan köpa Perindopril på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att i ditt namn ordna det hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad används Perindopril för?

Perindopril föreskrivs vid ett för högt blodtryck, hjärtsvikt eller efter en hjärtinfarkt.

Hur använder man Perindopril?

Denna medicin ska intas dagligen (helst på morgonen) på en fast tidpunkt, före måltiden. Svälj tabletten i sin helhet med lite vatten.

Dosering

Perindopril kan fås i tabletter på 2, 4 och 8 mg. Din läkare vet vilken styrka du behöver. Den brukliga doseringen för vuxna från 18 år är en gång om dagen 1 tablett, om inte en läkare råder annorlunda. En glömd dos kan intas högst 16 timmar senare. Har det gått längre tid, hoppa då över den glömda dosen. Överdosering kan förorsaka ett för lågt blodtryck, hjärtproblem eller medvetslöshet. Kontakta vid överdosering alltid en läkare. Rådfråga bipacksedeln för mer information om doseringen av detta läkemedel.

Biverkningar

Vid användningen av Perindopril kan du få besvär av bl.a. följande biverkningar (se bipacksedeln för fullständig översikt):

  • yrsel (framförallt om man reser sig snabbt)
  • rethosta
  • huvudvärk

Rådfråga din läkare om biverkningarna är starka, eller vid besvär som inte uppges som biverkan.

När ska du inte använda Perindopril (kontraindikationer)

Perindopril är inte lämplig för människor som:

  • är allergiska för det verksamma ämnet perindopril eller andra ACE-hämmare, eller för ett av hjälpämnena i denna medicin
  • är gravida eller ammar

Överlägg med din läkare innan du börjar använda Perindopril om du lider av en (allvarlig) åkomma. Se bipacksedeln för en fullständig lista över kontraindikationer och varningar.

Graviditet/amning

Perindopril kan skada en (ofödd) babys hälsa. Detta läkemedel ska därför inte användas om du är gravid, vill bli det eller ammar. Överlägg med din läkare om ett säkrare alternativ till detta läkemedel.

Bilkörning

Vid användningen av Perindopril kan du i början få besvär av yrsel eller suddig syn. Det är ofta av förbigående slag. Så snart som dessa besvär har försvunnit, kan du köra bil igen.

Alkohol

Alkohol kan i kombination med Perindopril förorsaka eller förstärka yrsel. Anpassa då din konsumtion av alkoholhaltiga drycker.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen