Meny

Pizotifen

Pizotifen kan förebygga migränanfall och Horston-huvudvärk. Det aktiva ämnet pizotifen påverkar hjärnans blodkärl. Denna medicin gör så att dessa blodkärl vidgas långsammare, vilket innebär att huvudvärksbesvär kan förebyggas.

Vad är Pizotifen?

Pizotifen kan förebygga migränanfall och Horston-huvudvärk. Det aktiva ämnet pizotifen påverkar hjärnans blodkärl. Denna medicin gör så att dessa blodkärl vidgas långsammare, vilket innebär att huvudvärksbesvär kan förebyggas.

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Pizotifen för att förebygga migrän och Horston-huvudvärk. Dessa besvär kännetecknas av följande symptom: Migrän:

 • Svår och ofta bultande huvudvärk på ena sidan huvudet;
 • Illamående och kräkning;
 • Ljus- och ljudkänslighet;
 • (Ibland, före ett migränanfall:) Att synfältet störs av en aura, stjärnor eller vågiga bilder.

Horston-huvudvärk:

 • Plötslig, trängande smärta på ena sidan huvudet, ofta dessutom bakom eller runt öga;
 • Tårande, rött öga;
 • Svullen nässlemhinna, rinnande näsa;
 • Anfallen kommer ofta under nattetid och kan vara från mellan en kvart till tre timmar.

Hur använder man Pizotifen?

Denna medicin är endast ämnad för att förebygga ett anfall av migrän eller Horston-huvudvärk och är alltså verkningslösa mot besvären när anfallet väl inletts. Inta helst hela dagsdosen om kvällen, innan läggdags. Vid en högre dosering kan denna delas upp under dagen. Svälj tabletten hel med lite vatten eller annan vätska. Pizotifen måste tas dagligen. Läkaren avgör hur länge denna medicin behöver tas.

Dosering

Pizotifen finns tillgängligt som tabletter på 0,5 mg och 1,5 mg. De gängse doseringsriktlinjerna är:

 • Vuxna: 1,5 mg om dan (1 tablett på 1,5 mg om dan eller 1 tablett på 0,5 mg om dan).
 • Barn på över 7 år: 0,5 till 1,5 mg om dan. Dagsdoseringar på upp till 1 mg kan tas på en gång under kvällstid.

Avvik inte från ordinerad dosering, och läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Pizotifen kan medföra biverkningar, bland andra:

 • Ökad aptit, viktökning;
 • Sömnighet;
 • Trötthet;
 • Yrsel;
 • Muntorrhet;
 • Illamående.

Kontakta läkare vid svåra biverkningsbesvär. I bipacksedeln finns vidare information om biverkningarna.

När får detta läkemedel inte användas?

Läkemedlet Pizotifen är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin vid:

 • Överkänslighet mot pizotifen eller annat förekommande hjälpämne.

Den som lider av grön starr, epilepsi, njurproblem eller andra hälsobesvär bör rådfråga läkare om intag av Pizotifen. Ange under beställningen om du även tar andra mediciner, då vissa läkemedel har växelverkan med Pizotifen.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör ta Pizotifen endast efter att ha rådfrågat läkare. Detta läkemedel kan påverka reaktionsförmågan. Den som känner sig yr eller sömnig bör inte bege sig ut i trafiken. Det avråds från alkoholintag i kombination med Pizotifen då alkohol kan frammana eller förstärka denna medicins biverkningar.

Tillbaka till toppen