Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Pramipexol

Pramipexol (aktivt ämne: pramipexol) är en såkallad dopaminagonist: en medicin som stimulerar hjärnans dopaminreceptorer. Detta har bland annat en positiv inverkan på muskelstyrningen. Besvär som kännetecknar benrastlöshet och Parkinson kan därför avta. D Om du vill göra en förfrågan på Pramipexo, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Pramipexol?

Pramipexol (aktivt ämne: pramipexol) är en såkallad dopaminagonist: en medicin som stimulerar hjärnans dopaminreceptorer. Detta har bland annat en positiv inverkan på muskelstyrningen. Besvär som kännetecknar benrastlöshet och Parkinson kan därför avta. D

Om du vill göra en förfrågan på Pramipexo, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Detta läkemedel tas bland annat mot benrastlöshet, en åkomma som kännetecknas av en kliande, stickande eller smärtsam känsla i benen, särskilt i vaderna. Besvären försvinner när man rör på benen. Detta kan störa nattsömnen och insomningsförmågan ansenligt då man ständigt behöver röra på benen. Pramipexol lindrar besvären så man kan sova bättre. Läkare ordinerar även ofta Pramipexol mot Parkinson, ibland kombinerat med annat läkemedel.

Hur använder man Pramipexol?

Den som tar detta läkemedel mot benrastlöshet behöver ta en tablett varje kväll, 2 till 3 timmar innan läggdags. Svälj tabletten otuggad med lite vatten. Oftast trappas Pramipexolintaget upp stegvis. Efter några dar höjer läkaren startdoseringen tills rätt fortlöpande dosering uppnåtts. Sluta inte att ta denna medicin tvärt, utan trappa ner intaget för att undvika att besvären förvärras.

Dosering

Läkaren avgör vilken styrka som är lämplig. Den gängse startdoseringen vid benrastlöshet är:

  • Vuxna: 1 tablett på 0,088 mg varje kväll under första veckan. Följ därpå det doseringsschema läkaren ordinerat.

För behandling av Parkinson gäller annan dosering. Detta läkemedel är olämpligt för barn på under 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Precis som andra läkemedel kan Pramipexol medföra biverkningar. De biverkningar det handlar om är bland andra:

  • Illamående, kräkning;
  • Sömnbesvär (sömnighet eller sömnsvårighet, onormala drömmar);
  • Huvudvärk;
  • Förstoppning;
  • Ofrivilliga muskelrörelser.

I bipacksedeln finns en komplett lista över möjliga biverkningar. Rådfråga läkare vid svåra biverkningar.

När får man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Pramipexol lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

  • Överkänslighet mot pramipexol eller andra förekommande hjälpämnen.

Den som lider av en njuråkomma, hjärt- eller kärlsjukdom eller andra hälsoproblem bör rådfråga läkare om det säkert går att använda detta läkemedel. Ange eventuellt annat medicinintag för läkaren, då vissa mediciner har växelverkan med Pramipexol.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Pramipexol är olämpligt för kvinnor som är gravida eller ammar. Denna medicins biverkningar kan påverka trafiklämpligheten. Den som inte är på alerten bör inte bege sig ut i trafiken. Ta det försiktigt med alkoholen. Stävja starkdrycksintaget, eller avstå helt.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen