Meny

Prempak-C

Prempak-C är en medicin som fungerar som hormone replacement therapy (HRT) för kvinnor i klimakteriet. Tabletterna innehåller konjugerad östrogen och norgestrel - hormoner med stor inverkan på månadscykeln. I samband med klimakteriet producerar kroppen allt mindre av dessa kvinnliga könshormon, vilket kan medföra besvärliga åkommor. Prempak-C jämnar ut hormonbristen så att klimakteriebesvären lindras.

Vad är Prempak-C?

Prempak-C är en medicin som fungerar som hormone replacement therapy (HRT) för kvinnor i klimakteriet. Tabletterna innehåller konjugerad östrogen och norgestrel - hormoner med stor inverkan på månadscykeln. I samband med klimakteriet producerar kroppen allt mindre av dessa kvinnliga könshormon, vilket kan medföra besvärliga åkommor. Prempak-C jämnar ut hormonbristen så att klimakteriebesvären lindras.

Vad tas medicinen mot?

Prempak-C lindrar dom besvär som orsakas av klimakteriets dalande hormonspiral, bland andra:

 • Blodvallningar
 • Nattliga svettningar
 • Oregelbunden och/eller kraftig menstruation
 • Sömnbesvär
 • Torra slemhinnor (ögon, vagina)
 • Humörväxlingar, nervositet, depression, retbarhet.

Prempak-C ordineras ibland för att förebygga benskörhet (osteoporos) under klimakteriet. När denna medicin tas uppstår en mellanblödning. Prempak-C är främst ämnat för kvinnor som nått klimakteriet men ännu menstruerar. Kvinnor som inte längre menstruerar, eller vars livmoder avlägsnats, kan få annan hormonersättning ordinerad av läkare.

Hur tas Prempak-C?

Prempak-C omfattar två sorters tabletter. Östrogentabletten tas dagligen. Under cykelns 17:e till 28:e dag tar du dessutom en norgestreltablett. Prempak-C kommer som en praktiskt tryckkarta med kalenderangivning. Svälj tabletten hel med lite vätska, helst vid en fast tidspunkt. Har du missat ett Premak-C-intag kan du ännu ta en dos, såvida det inte redan är dags för nästa.

Dosering

Ordinerar läkare inte annat gäller följande dosering:

 • Dag 1 till 16: 1 östrogentablett dagligen
 • Dag 17 till 28: 1 östrogentablett och 1 norgestreltablett dagligen.

Läs igenom läkemedlets bipacksedel i förväg.

Biverkningar

Prempak-C kan medföra biverkningar. Detta läkemedels kända biverkningar är bland andra:

 • Bukbesvär
 • Ömmande eller spända bröst
 • Huvudvärk

I bipacksedeln kan du läsa om övriga biverkningar, varningar och kontraindikationer.

Graviditet/trafiklämplighet/alkohol

Vanligtvis ordineras inte Prempak-C till kvinnor som ännu är fruktsamma. Vid undantag gäller att detta läkemedel inte tas under graviditet eller amning. Prempak-C påverkar inte reaktionsförmågan. Du kan alltså delta i trafiken även när du tar detta läkemedel. Läkemedlet har inga anmärkningar gällande alkohol eller föda.

Tillbaka till toppen