Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Primolut Nor

Primolut Nor innehåller noretisteron, ett ämne som har samma verkan som det kvinnliga könshormonet progesteron. Detta hormon spelar en viktig roll i menstruationscykeln och fruktsamheten. Progesteron ger bland annat en regelbunden cykel och ovulation (ägglossning). För lite progesteron kan ge besvär som menstruationsstörningar.

Vad är Primolut Nor?

Primolut Nor innehåller noretisteron, ett ämne som har samma verkan som det kvinnliga könshormonet progesteron. Detta hormon spelar en viktig roll i menstruationscykeln och fruktsamheten. Progesteron ger bland annat en regelbunden cykel och ovulation (ägglossning). För lite progesteron kan ge besvär som menstruationsstörningar.

För vad används medicinen?

Primolut Nor används vid oregelbundna menstruationer, häftig magsmärta under menstruationen, endometrios och övergångsbesvär. Dessutom kan Primolut Nor användas för att flytta fram menstruationen.

Förskjuta mens

Om mensen kommer olägligt, till exempel under semestern eller vid ett specifikt tillfälle, kan man förskjuta mensen.

Under mensen får kvinnan blödningar från livmoderhinnan. Syftet är att stöta bort livmoderhinnan och förbereda plats för en ny. Denna process regleras av hormoner och därför kan p-piller eller medicin som innehåller gulkroppshormon påverka och förkjuta processen. När läkemedel som Primolut Nor används, behåller kroppen livmoderhinnan längre så att mensen förskjuts.

Det går inte att förskjuta mensen men något receptfritt alternativ. För att göra detta med en medicin krävs ett recept från en läkare.

Hur använder du Primolut Nor?

Användningen av Primolut Nor beror på åkomman som du får detta läkemedel för. Vid de flesta bevären ska du bara inta tabletten under den andra hälften av din menstruationscykel.

För att flytta fram menstruationen intar du tabletten tre dagar för den förväntade menstruationen, under maximalt två veckor.

Kvinnor som lider av övergångsbesvär eller endometrios intar Primolut Nor varje dag under en längre period.

Läkaren talar om för dig när, hur ofta och hur länge du ska använda detta läkemedel.

Tabletten ska sväljas i sin helhet med lite vatten. Gör detta helst under måltiden.

Primolut Nor dosering

Om läkaren inte bestämmer annorlunda, är den vanliga doseringen vid de flesta åkommorna som följer:

 • En- till två gånger om dagen 1 tablett à 5 mg under perioden som läkaren har föreskrivit.

Detta läkemedel är uteslutande avsett för kvinnor. Läs före användning bipacksedeln.

Primolut Nor biverkningar

Biverkningarna som vid användning av Primolut Nor kan uppträda, är bl.a.:

 • Oregelbunden, lätt blodförlust ('spotting'). Den upphör i allmänhet efter en tid. Har du fortsatt besvär av detta, ta då kontakt med läkaren;
 • (Tillfälligt) uteblivande menstruation efter att du har slutat med medicinen. Detta händer framför allt om du har använt Primolut Nor långvarigt;
 • Mag-/tarmbesvär som magont, illamående, diarré eller förstoppning;
 • Huvudvärk;
 • Ömma eller spända bröst. Har du fortfarande besvär av detta efter tre månader, rådfråga då läkaren.

Rådfråga bipacksedeln för en fullständig lista på eventuella biverkningar.

När får du inte använda detta läkemedel?

Primolut Nor är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för noretisteron eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Är gravid;
 • Om du under en tidigare graviditet har haft besvär av svår klåda, utslag av blåsor eller haft gulsot;
 • Om du har eller har haft trombos (blodproppsbildning i blodkärl eller aorta);
 • Lider av en allvarlig leveråkomma;
 • Lider eller har lidit av lever- eller bröstcancer;

Rådfråga läkaren om användningen av denna medicin om du lider av andra åkommor. Primolut Nor kan ha en växelverkan med andra mediciner. Uppge vid din läkarkonsulation vilka andra läkemedel eller kosttillskott som du vidare använder. I bipacksedeln läser du mer om detta ämne.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Primolut N får inte användas om du planerar en graviditet, är gravid och/eller ammar. Överlägg alltid med läkaren om du får använda läkemedel. Det finns inte varningar för denna medicin vad beträffar bilkörning eller konsumtionen av alkohol.

Köpa Primolut Nor receptfritt

Observera: beställ inte Primolut Nor utan vidare på vilken webbsajt som helst.

Äkta Primolut Nor säljs inte receptfritt på apoteket.

Dokteronline.com är aktiva sedan år 2003 och vi utmärker oss tack vare vårt professionella arbetssätt. Vi kan sätta dig i kontakt med en legitimerad läkare online och då du kan göra en förfrågan på Primolut Nor. Om läkaren godkänner din förfrågan skickar hen ett recept till ett apotek som sedan fraktar medicinen till dig. Enkelt, smidigt och diskret.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen