Meny

Proctosedyl

Proctosedyl är ett läkemedel som tillämpas vid hemorrojder. Produkten består av tre huvudbeståndsdelar: cinkokain, hydrokortison och framycetin. Cinkokain är ett medel som bedövar huden lokalt. Härigenom uppfattas smärta inte längre eller mindre. Hydrokortisol minskar inflammationsreaktioner som svullnad, klåda och röd hud. Framycetin förebygger att infektioner uppträder. Proctosedyl kombinerar dessa läkemedel till en stark medicin som lindrar symptomen på hemorrojder och påskyndar läkningsprocessen.

Vad är Proctosedyl?

Proctosedyl är ett läkemedel som tillämpas vid hemorrojder. Produkten består av tre huvudbeståndsdelar: cinkokain, hydrokortison och framycetin. Cinkokain är ett medel som bedövar huden lokalt. Härigenom uppfattas smärta inte längre eller mindre. Hydrokortisol minskar inflammationsreaktioner som svullnad, klåda och röd hud. Framycetin förebygger att infektioner uppträder. Proctosedyl kombinerar dessa läkemedel till en stark medicin som lindrar symptomen på hemorrojder och påskyndar läkningsprocessen.

Vad används det för?

Proctosedyl föreskrivs vid hemorrojder. Denna åkomma uppstår då svällkropparna på insidan av anus sväller upp och buktar ut. Detta kan t.ex. hända vid för hårt tryck på avföringen, men också genom en graviditet, förlossning eller ålderdom. Hemorrojder förorsakar klåda och smärta i och runt anus. Ibland kan det också vara blod i avföringen. Proctosedyl minskar dessa besvär och sköter om att hemorrojderna läks fort.

Hur använder man Proctosedyl?

Proctosedyl finns att få som salva och som stolpiller. Stolpillren är lämpliga för att behandla invändiga hemorrojder och ska föras in i anus enligt bruksanvisningen. Proctosedyl salva ska appliceras tunt på de drabbade ställena runt anus. Salvan levereras med en applikator med vilken du kan föra in produkten eventuellt djupare i anus. I bipacksedeln läser du allt om användningen av applikatorn.

Dosering

Om inte en läkare föreskriver annorlunda, är den brukliga startdoseringen som följer:

  • Proctosedyl salva: applicera en liten mängd salva på och runt hemorrojderna två gånger om dagen och efter varje avföring.
  • Proctosedyl stolpiller: för in ett stolpiller i anus två gånger om dagen och efter varje avföring.

En läkare avgör hur länge du ska använda detta medel. Avvik inte från den föreskrivna doseringen. Proctosedyl är inte lämplig för barn.

Biverkningar

Proctosedyl fördras i regel bra, men kan ibland förorsaka biverkningar. Biverkningarna som har uppgetts av detta läkemedel, är bl.a:

  • Hudutslag eller –irritation på grund av överkänslighet för hydrokortison, framycetin, cinkokain eller en av de övriga beståndsdelarna.

Rådfråga bipacksedeln för övriga biverkningar, varningar och kontraindikationer.

Graviditet/bilkörning/alkohol

Använd Proctosedyl uteslutande i samråd med en läkare om du är gravid eller ammar. Proctosedyl har inget inflytande på din reaktionsförmåga. Du kan vid användning av detta läkemedel utan vidare delta i trafiken och du kan äta och dricka allt.

Tillbaka till toppen