Meny

Propranolol

Propranolol är en icke-selektiv betablockerare - den sänker blodtrycket och hjärtslagen och minskar hjärtats syrebehov. Därmed behöver hjärtat inte pumpa lika mycket, vilket minskar risken för svåra hjärt- och kärlbesvär såsom hjärtinfarkt eller slaganfall.

Vad är Propranolol?

Propranolol är en icke-selektiv betablockerare - den sänker blodtrycket och hjärtslagen och minskar hjärtats syrebehov. Därmed behöver hjärtat inte pumpa lika mycket, vilket minskar risken för svåra hjärt- och kärlbesvär såsom hjärtinfarkt eller slaganfall.

Vad tas medicinen för?

Läkare ordinerar detta läkemedel vid högt blodtryck (hypertoni) och diverse hjärtbesvär, såsom:

 • Kärlkramp (smärta i bröstkorgen);
 • Hjärtrytmstörningar såsom hjärtklappning eller oregelbundna hjärtslag;
 • Hjärtinfarkt (för att förhindra upprepning).

Dessutom ordineras Propranolol ibland mot migrän, svår skakning (utan uppenbar orsak), examensfeber, rampfeber och andra åkommor.

Propranolol som blodtrycksmedicin

Högt blodtryck, även kallat hypertoni kan leda till allvarliga konsekvenser om det inte kontrolleras och behandlas. Därför bör man ta blodtryckssänkande medicin för att minska risken för sjukdomar. Hjärt- och kärlsjukdomar som kan orsakas av högt blodtryck är bland annat hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Man kan även drabbas av demens på grund av för högt blodtryck.

Högt blodtryck, även kallat hypertoni, gör det svårare för hjärtat att pumpa blod. I längden innebär detta att kärlväggarna blir hårdare och mindre elastiska (åderförkalkning).

Blodtrycksmedicin kan behövas vid exempelvis rökning, diabetes, övervikt, kärlkramp eller om man har nära släktingar med hjärt- och kärlsjukdomar.

De så kallade beta-receptorer (mottagare för adrenalin och noradrenalin i kroppens blodkärl och hjärta) hjälper till att reglera blodtrycket. Beta-blockerande läkemedel blockerar dessa mottagare så att adrenalin och noradrenalin hindras från att verka fullt ut på blodkärlen och hjärtat. Hjärtrytmen blir långsammare och hjärtslagens kraft dämpas något. Detta resulterar i att hjärtat behöver mindre syre och kan då arbeta lättare. Propranolol påverkar beta-receptorerna i luftvägen och kallas för en icke-selektiv betablockerare vilket används som blodtrycksmedicin.

Propranolol som medicin mot kärlkramp

Kärlkramp beror på att en eller flera av hjärtats kärlkrans får det svårare att flöda blod till hjärtat. I samband med stressfyllda situationer kan man därför uppleva besvär med hjärtat som bröstsmärta eller hjärtmuskelskada. Symptom på kärlkramp kan vara att man får bröstsmärta, blir plötsligt andfådd och upplever en "strålande" smärta i bröstet som sprider sig ut i armen, halsen, käkarna och skuldrorna. Detta pågår i ungefär 10 minuter.

Förutom rätt kost, regelbunden träning och reducering av stress kan kärlkramps medicin även hjälpa. Läkemedlet Propranolol kan behandla kärlkramp.

Hur används Propranolol?

Ta tabletterna med lite vatten vid en fast tidpunkt. Det spelar ingen roll om detta görs före, under eller efter måltid. Propranolol finns tillgängliga som tabletter med reglerad avlämning och som dryck. Mät upp rätt dosering med den medföljande sprutan om läkemedlet tas som dryck. Vill du upphöra med att ta detta läkemedel är det bäst att göra det stegvis. Detta för att undvika att hjärtbesvär uppstår.

Dosering

Propranolol finns i olika styrkor som exempelvis Propranolol 40 mg. Läkaren vet vilken variant som passar bäst. Den rekommenderade doseringen för vuxna är följande:

 • Vid högt blodtryck: 40 mg två till tre gånger dagligen;
 • Vid hjärtrytmstörningar: 10-40 mg två till tre gånger dagligen;
 • Vid kärlkramp: 40 mg två till tre gånger dagligen.

Läkaren ordinerar en annan dosering för andra besvär och för barn. Avvik inte från ordinerad dos, och läs igenom bipacksedeln i förväg.

Propranolol biverkningar

De biverkningar som detta läkemedel kan medföra är bland andra:

 • Yrsel, utmattning;
 • Huvudvärk;
 • Svårt att somna, eller andra sömnstörningar;
 • Bukbesvär;
 • Kalla händer och fötter.

Oftast är dessa besvär av övergående natur. En fullständig översikt av möjliga Propranolol biverkningar finns i bipacksedeln.

När får du inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Propranolol är inte lämpat för alla. Ta inte detta läkemedel ifall du:

 • Är överkänslig mot propranolol eller annat i tabletten eller drycken förekommande ämne;
 • Ska fasta en längre period;
 • Lider av särskilda hjärtåkommor, astma eller andra lungåkommor, metabolisk acidos (syreförgiftning i blodet) eller annan svår åkomma .

Propranolol har växelverkan med andra mediciner, bland annat blodsockersänkare, migränmedel och vissa inflammationshämmare. Ange vilka läkemedel du tar för läkaren så att denna kan ha detta i åtanke. Läs mer om kontraindikationer, växelverkningar och andra anmärkningar i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta Propranolol ifall du är gravid eller ammar endast om detta ordinerats av läkare. Bruket av detta läkemedel måste trappas ner under graviditetens sista månader för att undvika att bebisen drabbas av hälsoproblem. Denna medicin kan påverka reaktionsförmågan. Bege dig inte ut i trafiken om du lider av yrsel, dåsighet eller sömnighet. Alkohol förvärrar biverkningar såsom yrsel. Begränsa starkdrycksintaget så länge du tar detta läkemedel.

Köpa blodtryckssänkande läkemedel online

Observera: beställ inte Propranolol utan vidare på vilken webbsajt som helst.

Propranolol är ett receptbelagt blodtryckssänkande läkemedel och kan inte beställas utan en läkares ordinering.

Dokteronline.com är aktiva sedan år 2003 och vi utmärker oss tack vare vårt professionella arbetssätt. Vi kan sätta dig i kontakt med en läkare online och då du kan göra en förfrågan på Propranolol. Om läkaren godkänner din förfrågan skickar hen ett recept till ett apotek som sedan fraktar medicinen till dig. Enkelt, smidigt och diskret.

Tillbaka till toppen