Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Pulmicort Turbuhaler

Pulmicort är en antiinflammatorisk inandningsmedicin som skyddar luftvägarna mot överretning. Dess aktiva ämne budesonid tillhör gruppen kortikosteroider, som ofta kallas binjurebarkhormon. Denna medicin förebygger överkänslighetsreaktioner och stävjar inflammationsreaktioner i luftvägarna. Pulmicort sugs in med hjälp av en bifogad inhalator. Denna medicin är receptbelagd.

Vad är Pulmicort?

Pulmicort är en antiinflammatorisk inandningsmedicin som skyddar luftvägarna mot överretning. Dess aktiva ämne budesonid tillhör gruppen kortikosteroider, som ofta kallas binjurebarkhormon. Denna medicin förebygger överkänslighetsreaktioner och stävjar inflammationsreaktioner i luftvägarna. Pulmicort sugs in med hjälp av en bifogad inhalator. Denna medicin är receptbelagd.

Vad tas denna medicin mot?

Pulmicort gör så att luftvägarna reagerar lindrigare på rök, frömjöl, husdjur, luftfuktighet, fysisk ansträngning eller andra retningar. Detta förebygger andnöd. Läkare ordinerar denna luftvägsskyddare vid astma, kol (kroniska, obstruktiva lungsjukdomar) och andra luftvägsbesvär. Pulmicort fungerar endast preventivt och hjälper inte vid akut andnöd. Vid ett sånt behöver du en luftvägsvidgande medicin.

Hur tas Pulmicort?

Detta läkemedel inandas med hjälp av en bifogad Turbuhaler (inhalator), som är mycket lättanvänd:

 • Vrid på inhalatorns skyddskork;
 • Vrid mot den färgade botten tills ett klick hörs;
 • Andas in djupt från munstycket;
 • Håll andan under 10 sekunder och andas därefter ut lugnt;
 • Rengör munstycket med en servett och sätt tillbaks inhalatorns skyddskork.
 • Upprepa dessa steg ifall du behöver ta fler doser.

Skölj munnen efter medicinintag för att motverka att biverkningar uppstår i munhålan. Tar du även luftvägsvidgare ska du andas in den medicinen först och därpå andas in Pulmicort. Luftvägsvidgaren öppnar upp luftvägarna så att Pulmicort når lungorna bättre. Läs mer om hur Turbuhalern används i bipacksedeln.

Dosering

Pulmicort finns i följande styrkor: 100, 200 och 400 mikrogram. Läkaren vet vilken dosering som är bäst för dej. Ordinerar läkaren inte annat är den sedvanliga doseringen:

 • Vuxna och barn på över 6 år: 1-2 inandningar av ordinerad dosering, två till fyra gånger dagligen.

Pulmicort 400 mikrogram är olämpligt för band. Avvik inte från ordinerad dosering, och läs bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Fast inte alla drabbas kan läkemedel ibland medföra biverkningar. Pulmikort kan bland annat medföra följande biverkningar:

 • Svampinfektion i mun eller svalg;
 • Ömmande tunga eller svidande hals;
 • Heshet;
 • Äcklig smak i munnen.

Skölj munnen eller borsta tänderna efter intag. På så vis får du bort eventuella medicinrester och undviker att drabbas av dessa biverkningar. Du kan läsa mer om detta i bipacksedeln.

När kan detta läkemedel inte tas?

Läkemedlet Pulmicort är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin ifall du:

 • Är överkänslig mot budesonid eller annat förekommande hjälpämne.

Rådfråga läkare om Pulmicort passar dej ifall du lider av hälsoproblem eller även tar andra mediciner.

Graviditet/ trafiklämplighet / alkohol

Ta denna medicin endast om det ordinerats ifall du är gravid eller ammar.

Pulmicort påverkar inte din trafiklämplighet.

Denna medicin har inga varningar gällande alkoholintag.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen