Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Qlaira

Qlaira is ett flerfasigt p-piller. Det betyder att pillren i förpackningen har olika sammansättning. De verksamma ämnena i Qlaira är estradiol och dienogest. Dessa hormoner förändrar strukturen i slemhinnan i livmoder(munnen) och hämmar samtidigt ägglossningen. På så sätt kan inte någon graviditet uppstå.

Vad är Qlaira?

Qlaira is ett flerfasigt p-piller. Det betyder att pillren i förpackningen har olika sammansättning. De verksamma ämnena i Qlaira är estradiol och dienogest. Dessa hormoner förändrar strukturen i slemhinnan i livmoder(munnen) och hämmar samtidigt ägglossningen. På så sätt kan inte någon graviditet uppstå.

För vad används medicinen?

Qlaira är ett säkert preventivmedel. Vid rätt användning skyddar det till nästan 100% mot en graviditet. Du kan även få detta piller föreskrivet om du har besvär av häftiga buksmärtor eller svåra blödningar under menstruationen. Hormonerna i detta piller ombesörjer att du inte längre får en riktig menstruation. En månatlig bortfallsblödning uppträder dock, men denna är kortare och mindre häftig än en riktig menstruation.

Hur använder man Qlaira?

En karta Qlaira innehåller 28 piller i olika färger. Börja varje cykel med att svälja det första pillret. Svälj därefter varje dag ett piller en följ då pilarna och numren på förpackningen. När kartan är nästan tom (vid de sista fyra tabletterna), uppträder i regel bortfallsblödningen. När kartan är tom, fortsätter du omedelbart med nästa förpackning. Det är alltså inte någon stoppvecka vad beträffar intagandet av pillret. Pålitligheten av Qlaira kan avta om du glömmer att inta ett piller, om du har kräkts upp pillret eller om du har tunn diarré. Läs i så fall bipacksedeln: i denna står precis vad du ska göra.

Dosering

Qlaira finns att få i förpackningar med tre kartor. Doseringen av Qlaira är som följer:

 • Inta dagligen vid en fast tidpunkt 1 tablett.

Läs bipacksedeln före användning.

Biverkningar

Qlaira kan (framförallt i början) ge biverkningar, såsom:

 • Magtarmbesvär;
 • Ömma eller spända bröst;
 • Mellanblödningar;
 • Akne;
 • Huvudvärk/migrän.

Rådgör med en läkare om biverkningarna inte minskar av sig själv eller om du har stora besvär. En fullständig översikt över alla eventuella (ibland allvarliga) biverkningar finner du i bipacksedeln.

När ska/får du inte använda detta läkemedel?

Qlaira är inte lämpligt för alla kvinnor. Använd t.ex. inte detta p-piller om du:

 • Är överkänslig för estradiol, dienogest eller ett av hjälpämnena;
 • Lider av, har lidit av eller är i riskzonen att få en trombos eller en koaguleringsstörning;
 • Har haft en hjärninfarkt eller hjärtanfall (eller förtecken på detta);
 • Lider eller har lidit av en leveråkomma, vissa former av migrän, eller cancer som reagerar känsligt på hormoner;
 • Har besvär av vaginala blödningar med okänd orsak.

Har du andra hälsoproblem, är det fråga om riskfaktorer (se bipacksedeln) eller använder du mediciner, rådgör då med en läkare om du kan använda Qlaira. I bipacksedeln läser du mer om kontra-indikationer, växelverkningar och andra varningar.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Qlaira om du är gravid. Kvinnor som ammar avråds att använda detta piller. Det finns inga varningar vad beträffar bilkörning eller konsumtion av alkohol.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen