Meny

QuCare 3 i 1 kolesterolmätare

QuCare 3 i 1 kolesterolmätaren är ett komplett testsystem som du kan mäta dina kolesterolvärden med. Startpaketet levereras med en mätare (inklusive USB-kabel), en stickpenna samt lansetter för ett fingerstick, kapillärrör för att suga upp blodet med och testremsor. Testremsorna och kapillärrören kan du enkelt beställa vid ett senare tillfälle.

Vad är QuCare 3 i 1 kolesterolmätaren?

QuCare 3 i 1 kolesterolmätaren är ett komplett testsystem som du kan mäta dina kolesterolvärden med. Startpaketet levereras med en mätare (inklusive USB-kabel), en stickpenna samt lansetter för ett fingerstick, kapillärrör för att suga upp blodet med och testremsor. Testremsorna och kapillärrören kan du enkelt beställa vid ett senare tillfälle.

Kolesterolmätaren mäter nivån på tre olika fettsorter i blodet:

 • LDL-kolesterol. Den här fettsoten kallas även ofta för det ‘onda’ kolesterolet;

 • HDL-kolesterol, även kallat det ‘goda’ kolesterolet;

 • Triglycerider.

Även totalkolesterolet (resultatet av LDL, HDL och triglycerider) fastställs.

Du behöver bara 1 droppe blod för att kunna mäta tre olika blodvärden. Den får du genom ett stick på sidan av fingertoppen.

När används QuCare 3 i 1 kolesterolmätaren?

Kolesterolhalten i blodet är en viktig faktor vid uppkomsten av hjärt- och kärlsjukdomar. Framförallt för mycket av det ‘onda’ kolesterolet LDL är farligt: den här fettsoten fastnar lättare i kärlväggarna. På så sätt kan ett blodkärl långsamt täppas till (åderförkalkning) och ökar risken för trombos (en blodpropp som lossnar från blodkärlets vägg).

Kolesterolhalten i blodet varierar ofta. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera de här blodvärdena, framförallt för personer som lider av någon hjärt- eller kärlsjukdom eller har ökad risk för de här sjukdomarna.

QuCare 3 i 1 kolesterolmätaren är ett pålitlig kolesterolsjälvtest. Med det här hjälpmedlet kan du själv observera ditt kolesterolvärde. De uppmätta värdena lagras dessutom i mätarens minne så att du får en bra översikt över kolesterolvärdet under en längre tid.

Hur används QuCare 3 i 1 kolesterolmätaren?

Läs bruksanvisningen före användning. Här förklaras hur du ska använda stickpennan, testremsorna och mätaren. De allmänna riktlinjerna för att genomföra kolesteroltestet är:

 • Tvätta och torka händerna noggrant.

 • Ta ut en testremsa ur röret och stäng röret ordentligt igen.

 • Starta mätaren och placera testremsan i apparaten precis om det stå angivet i bruksanvisningen.

 • Öppna locket på mätaren.

 • Stick i fingertoppen med hjälp av stickpennan och sug upp en droppe blod med hjälp av kapillärröret. Följ anvisningarna i bruksanvisningen vid de här stegen.

 • Droppa med kapillärröret lite blod i alla tre öppningarna på testremsan.

 • Stäng locket för att starta blodanalysen.

 • Inom 2 minuter kan du avläsa resultatet i fönstret.

Ytterligare information om användning av QuCare 3 i 1 kolesterolmätaren och hur du kan avläsa resultatet hittar du i bipacksedeln.

Kan jag köpa QuCare 3 i 1 kolesterolmätaren utan recept?

Du behöver inget läkarrecept för att kunna beställa QuCare 3 i 1 kolesterolmätaren. ​

Tillbaka till toppen