Meny

Ramipril

Ramipril är en medicin som tillhör gruppen ACE-hämmare (Angiotensin Converting Enzym). Rampiril vidgar blodkärlen så att blodtrycket blir lägre och hjärtmuskeln blir starkare så att hjärtat är bättre i stånd att pumpa runt blodet. Ramipril föreskrivs av en läkare vid högt blodtryck (hypertension), hjärtsvikt och njursjukdomar. Du kan köpa Ramipril på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att i ditt namn ordna det hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad är Ramipril och vad används den för

Ramipril är en medicin som tillhör gruppen ACE-hämmare (Angiotensin Converting Enzym). Rampiril vidgar blodkärlen så att blodtrycket blir lägre och hjärtmuskeln blir starkare så att hjärtat är bättre i stånd att pumpa runt blodet. Ramipril föreskrivs av en läkare vid högt blodtryck (hypertension), hjärtsvikt och njursjukdomar. Du kan köpa Ramipril på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att i ditt namn ordna det hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Hur använder man Ramipril och i vilken dosering

Inta Ramipril enligt din läkares föreskrift. Läs därför alltid etiketten på förpackningen av medicinen. Svälj Ramipril med ett glas vatten. Du ska inte tugga sönder tabletten, utan svälja den hel. Bäst är att göra det på en fast tidpunkt för att minska risken att du glömmer att inta tabletten. Skulle detta ändå hända en gång, så är det inget problem. Hoppa helt enkelt över den glömda dosen och inta följande tablett på den för dig vanliga tiden. Du kan äta och dricka allt, men begränsa din användning av salt och ta inte några saltersättare eller kaliumtillskott. Se dock upp med alkohol. Det kan hända att effekten av Ramipril förstärks. Du kan bli yr och till och med svimma. Skulle du de första dagarna ha besvär av yrsel eller trötthet kör då inte bil och hantera inte några maskiner. Stoppa aldrig med medicinerna utan att rådfråga din läkare. Dina besvär kan komma tillbaka. Rådfråga bipacksedeln för mer information om doseringen av detta läkemedel.

Biverkningar av Ramipril

Du kan vid användningen av Ramipril få besvär av följande biverkningar: yrsel, hosta, huvudvärk, njurfunktionsstörning, lågt blodtryck, mag- och tarmproblem. Om eller i vilken grad en biverkan uppstår är olika per person. Ifall du får mycket besvär av de eventuella biverkningarna eller du får besvär som inte står upptagna i bipacksedeln, ta då kontakt med din läkare.

När bör du inte använda Ramipril (kontraindikationer)

  • vid överkänslighet för ACE-hämmare eller ett av hjälpämnena
  • vid angio-ödem
  • vid graviditet
  • vid amning
  • vid njurfunktionsstörningar genom blodkärlsförträngning

Kompletterande information om Ramipril

Ramipril finns att få i kapslar och tabletter i varianterna 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg och 10 mg. Du kan bryta alla tabletter utom den på 1,25 mg. Förvara Ramipril vid en temperatur under 25ºC i originalförpackningen och använd inte medicinen längre efter bäst-före-datum.

Patientinformation
Tillbaka till toppen