Meny

Ranitidin

Ranitidin är en s.k. H2-blockerare: en medicin som minskar produktionen av magsyra. Tack vare den minskade mängden syra i magen återhämtar sig slemhinnan i magen och matstrupen, så att mag- tarmbesvären upphör. Du kan köpa Ranitidin på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att i ditt namn ordna det hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad är Ranitidin?

Ranitidin är en s.k. H2-blockerare: en medicin som minskar produktionen av magsyra. Tack vare den minskade mängden syra i magen återhämtar sig slemhinnan i magen och matstrupen, så att mag- tarmbesvären upphör. Du kan köpa Ranitidin på ditt eget apotek eller ge oss i uppdrag att i ditt namn ordna det hos ett registrerat EU-apotek. Vid receptbelagda mediciner ordnar vi också en konsult för dig med en legitimerad EU-läkare.

Vad används medicinen för?

Magsyrahämmare föreskrivs vid besvär som sura uppstötningar, halsbränna, magont, illamående, uppblåst känsla, ett mag- eller tarmsår, reflux (tillbakaströmmande magsyra i matstrupen), en inflammation i matstrupen och andra mag- tarmbesvär. Ranitidin används också ibland för att förebygga besvär, som t.ex. hos människor som har besvär av återkommande tarmsår.

Hur använder man Ranitidin?

Inta Ranitidin helst på kvällen innan du går och lägger dig. Måste du inta detta läkemedel två gånger om dagen, gör det då på morgonen och på kvällen. Ranitidin finns att få som brustablett och som suspension (dryck). Brustabletten ska första lösas upp i ett fullt glas vatten. Låt tabletten brusa upp ordentlig och drick upp vätskan genast. Ranitidin suspension är lämplig för barn under 12 år och kan enkelt mätas upp och intas med måttskeden som apoteket bifogar. Du kan inta denna medicin med eller utan föda. Behandlingstiden med detta läkemedel beror på dina besvär. En läkare avgör hur länge du ska fortsätta att använda Ranitidin.

Dosering

Ranitidin brustabletter finns att få i styrkorna 150 mg och 300 mg. En läkare vet vilken styrka som passar bäst vid dina besvär. För det mesta gäller följande doseringsråd:

  • Vuxna och barn från 12 år: en gång om dagen (på kvällen) 300 mg, eventuellt att fördelas två gånger om dagen 150 mg (på morgonen och på kvällen).

För barn under 12 år ska en läkare föreskriva en anpassad dosering i form av Ranitidin suspension (dryck). Denna suspension innehåller 75 mg Ranitidin per 5 ml. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Vid användningen av Ranitidin kan biverkningar uppträda, såsom:

  • Huvudvärk;
  • Yrsel, slöhet eller trötthet;
  • Mag- tarmbesvär.

De flesta besvären upphör efter fortsatt användning. Har du fortgående besvär av biverkningarna, rådfråga då en läkare. I bipacksedeln läser du mer om de eventuella biverkningarna av Ranitidin.

När ska du inte använda detta läkemedel?

Ranitidin är inte för alla en lämplig medicin. Använd inte denna magsyrahämmare om du:

  • Är överkänslig för Ranitidin eller ett av de använda hjälpämnena;
  • Lider av den (sällsynta) sjukdomen porfyri.

Överlägg med en läkare om användningen av denna medicin om du har en minskad njurfunktion eller någon annan åkomma. Informera alltid en läkare om din medicinering: vissa mediciner har en växelverkan med Ranitidin.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd denna medicin uteslutande i samråd med en läkare om du är gravid eller vill bli det. Användningen av Ranitidin avråds vid amning. Ranitidin kan i början påverka din reaktionsförmåga. Delta inte i trafiken om du känner dig yr eller utmattad. Alkohol irriterar magslemhinnan och bör därför undvikas.

Patientinformation
Tillbaka till toppen