Meny

Rapitil (Tilavist)

Rapitil (Tilavist) är en ögonallergimedicin. Dess aktiva ämne nedokromil förhindrar att allergiska reaktioner uppstår vid särskilda stimuli, så att ögonbesvär såsom klåda och tårögdhet avtar. Om du göra en förfrågan på Rapitil (Tilavist), kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Rapitil (Tilavist)?

Rapitil (Tilavist) är en ögonallergimedicin. Dess aktiva ämne nedokromil förhindrar att allergiska reaktioner uppstår vid särskilda stimuli, så att ögonbesvär såsom klåda och tårögdhet avtar.

Om du göra en förfrågan på Rapitil (Tilavist), kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Rapitil (Tilavist) vid allergisk ögoninflammation. Allergisk ögoninflammation kan exempelvis förekomma vid hösnuva eller kontakt med husdjurs päls eller andra ämnen och innebära besvär såsom ögonklåda, vattniga ögon eller svullna ögonlock. Rapitil (Tilavist) sätter stopp för kroppens egna ämnen som frammanar dessa reaktioner, varvid besvären avtar.

Hur använder man Rapitil (Tilavist)?

Rapitil (Tilavist) är ämnat att droppas i ögat. Följ följande steg:

  • Tvätta händerna;
  • Öppna flaskan och dra ner underögonlocket så att en springa uppstår;
  • Kläm på flaskan så att en droppe droppas i ögat;
  • Slut ögat en stund så att medicinen kan verka väl;
  • Stäng flaskan noggrant.

Låt inte pipetten komma i kontakt med ögat. Ögondropparna kan användas under fyra veckor efter att flaskan öppnats. Ta inte ögondropparna under längre än 12 veckor om läkare inte ordinerat detta. Det kan ta några dar innan ögondropparna nått full effekt. Fortsätt därför ta ögondropparna på det sätt läkaren ordinerat under tiden. Använd inga mjuka kontaktlinser under den tid Rapitil (Tilavist) tas. Ta ur de hårda kontaktlinserna ur ögat innan dropparna tillförs och vänta en kvart med att sätta tillbaks de hårda linserna.

Dosering

De anknutna nätapoteken har Rapitil (Tilavist) tillgängligt. Ordinerar läkare inte annat är den gängse doseringen:

  • Vuxna och barn äldre än 6 år: 1 droppe, två till fyra gånger dagligen, i det drabbade ögat.

Ge inte barn på under 6 år denna medicin om inte läkare ordinerat detta. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Alla drabbas inte av de biverkningar som mediciner kan medföra, men de biverkningar som ändå kan förekomma vid bruk av Rapitil (Tilavist) är bland andra:

  • Stickningar i ögonen kort efter att droppen/dropparna tillförts. Detta upphör av sig självt;
  • Tillfälligt suddig syn strax efter att droppen/dropparna tillförts. Detta upphör när vätskan väl tagits upp;
  • Överkänslighetsreaktioner såsom klåda eller irritation i ögat. Den som drabbas av detta bör rådfråga läkare, då det kan röra sig om allergi mot vissa av läkemedlets beståndsdelar.

I bipacksedeln finns vidare information om biverkningar.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Rapitil (Tilavist) lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin:

  • Vid överkänslighet mot nedokromil eller annat förekommande hjälpämne.

Den som tar ytterligare ögonmediciner bör rådfråga läkare ifall dessa kan kombineras med Rapitil (Tilavist).

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör ta Rapitil (Tilavist) ögondroppar endast om detta rekommenderats av läkare. Strax efter idroppandet kan synen tillfälligt bli suddig. Den som drabbas av detta bör inte bege sig ut i trafiken förrän synen blivit klar. Det finns inga anmärkningar rörande alkoholintag.

Tillbaka till toppen