Meny

Rectogesic

Rectogesic är en smärtstillande salva för anal användning. Det verksamma ämnet är glyceriltrinitrat, ett kärlvidgande medel. Rectogesic ser till att blodkärlen i analöppningen utvidgas, så att det kan strömma mer blod i vävnaden. På detta sätt minskas besvär såsom värk och en tryckande känsla. Detta läkemedel finns bara på recept.

Vad är Rectogesic?

Rectogesic är en smärtstillande salva för anal användning. Det verksamma ämnet är glyceriltrinitrat, ett kärlvidgande medel. Rectogesic ser till att blodkärlen i analöppningen utvidgas, så att det kan strömma mer blod i vävnaden. På detta sätt minskas besvär såsom värk och en tryckande känsla. Detta läkemedel finns bara på recept.

For vad används medicinen?

Läkare ordinerar Rectogesic mot analfissurer: sprickor i analhuden. Analsprickor förorsakas ofta av obstipation, om avföringen är mycket torr och hård. En fissur förorsakar smärta i analöppningen, framförallt under och efter avföring. Ibland finns det också lite klarrött blod i avföringen. Rectogesic minskar värkbesvären och genomblödningen i analöppningen blir bättre, varigenom sprickor och sår läker snabbare.

Hur används Rectogesic?

Rectogesic är endast ämnat för anal användning. Använd 2,5 cm salva per gång. Du kan mäta mängden på ditt finger med hjälp av doseringsstrecket som finns på förpackningen. Salvan ska föras in ungefär 1 cm djupt i analöppningen med fingret. Du kan eventuellt använda en fingerkondom. Använd salvan tills symptomen försvunnit, men inte längre än åtta veckor i sträck. Rådgör med läkaren om symptomen inte försvinner vid användning av Rectogesic.

Dosering

Om inte läkaren ordinerar något annat, är den vanliga doseringen av Rectogesic:

 • Vuxna: applicera 2,5 cm salva två gånger om dagen (var tolfte timme) i analöppningen.

Rectogesic är inte lämpligt för barn under 18 år. Läs bipacksedeln innan användning.

Biverkningar

Du kan uppleva biverkningar under användning av Rectogesic , bland annat:

 • Huvudvärk. Avbryt användningen av salvan och rådgör med läkaren om du har besvär av svår huvudvärk;
 • Yrsel, svimningsanfall på grund av lågt blodtryck;
 • Illamående;
 • Diarré;
 • Svidande känsla eller klåda i analöppningen efter du applicerat salvan;
 • Hjärtklappning, ont i bröstet.

Rådfråga läkaren om du har mycket besvär av dessa eller av andra biverkningar. I bipacksedeln finns mer information om detta.

När får du inte använda detta läkemedel?

Rectogesic är inte ett lämpligt läkemedel för var och en. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig mot glyceriltrinitrat eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Har lågt blodtryck;
 • Lider av hjärt- eller kärlsjukdom, kammarvinkelglaukom eller migrän;
 • Högt tryck i huvudet;
 • Har blodbrist.

Rådfråga läkaren om användning av salvan om du lider av lever- eller njuråkomma eller hemorrojder. Rectogesic har en växelverkan med ett antal mediciner. Vid en läkarkonsultation måste du alltid ange vilka andra läkemedel du använder. Läkaren vet om du kan kombinera dessa med Rectogesic.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Rectogesic när du är gravid eller ammar. Detta läkemedel kan orsaka besvär såsom yrsel. Delta inte i trafiken om du har besvär av detta. Alkohol kan förvärra biverkningar av Rectogesic. Begränsa användning av alkohol eller drick inte alkohol så länge du använder denna medicin.

Patientinformation
Tillbaka till toppen