Meny

Respontin

Inandningsmedicinen Respontin vidgar luftvägarna så att det blir lättare att andas och besvär såsom andnöd, pipande andning och hosta försvinner. Respontin tas med en nebulisator. Om du vill göra en förfrågan på Respontin, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Respontin?

Inandningsmedicinen Respontin vidgar luftvägarna så att det blir lättare att andas och besvär såsom andnöd, pipande andning och hosta försvinner. Respontin tas med en nebulisator.

Om du vill göra en förfrågan på Respontin, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Respontin tas mot astma, KOL (kronisk obstruktiv lungsjuka) och andra luftvägsbesvär som innebär andnöd, dyspné och hosta. Det aktiva ämnet i Respontin (ipratropium) avslappnar luftvägsmusklerna så att besvären snabbt avtar. Respontins effekt varar under ungefär sex timmar.

Hur använder man Respontin?

Respontin är en vätska som intas med en nebulisator. Medicinen tas på följande sätt:

 • Sätt på nebulisatorn;
 • Tillfoga 1 Respotin-ampulls innehåll i nebulisatorns reservoar. Spä endast ut vätskan om läkare rått till detta;
 • Använd nebulisatorn så som du är van eller som beskrivet i bipacksedeln;
 • Släng nebulisatorns överblivna vätska och rengör nebulisatorn efter bruk.

Se till att inte få os eller vätska i ögonen. Denna medicin kan orsaka (svåra) ögonbesvär och förvärra befintliga ögonbesvär.

Dosering

Respontin finns tillgängligt som ampuller med 1 ml eller 2 ml. Varje milliliter vätska innehåller 250 mikrogram ipratropium. Läkare avgör hur mycket vätska som behövs. De gängse doseringsriktlinjerna är:

 • Vuxna och barn på över 12 år: inandas 1 ampull på 1 ml eller 2 ml:s innehåll genom atomisering tre till fyra gånger om dan.
 • Barn på mellan 6 till 12 år: inandas högst 1 ampull på 1 ml genom atomisering högst fyra gånger om dan.

För barn yngre än 6 år rekommenderar läkare en anpassad dosering. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Respontin kan ibland medföra biverkningar, bland andra:

 • Huvudvärk;
 • Yrsel;
 • Muntorrhet;
 • Irritation i munhåla eller svalg;
 • Bukbesvär.

Rådfråga läkare eller apotekare vid dessa eller andra besvär. Läs mer information om eventuella biverkningar i bipacksedeln.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Respontin lämpar sig inte för alla. Ta inte denna inandningsmedicin:

 • Vid överkänslighet mot ipratropium, atropin eller annat förekommande hjälpämne.

Den som lider av grön starr (höjt tryck i ögongloben), mukoviskidos, förstorad prostata eller kissvårigheter bör ta denna medicin mer försiktigt. Läkare kan upplysa den som använder fler mediciner ifall dessa kan kombineras med Respontin. Läs mer om kontraindikationer, växelverkningar och andra anmärkningar i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör ta Respontin endast om läkare ordinerat detta. Respontins biverkningar kan (tillfälligtvis) påverka reaktionsförmågan. Den som inte är på alerten bör inte bege sig ut i trafiken. Det finns inga anmärkningar gällande alkoholintag.

Tillbaka till toppen