Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Rosuvastatin

Den aktiva ingrediensen rosuvastatin är en kolesterolsyntesinhibitor, även kallad ”statin”. Dess effekt är att det minskar kolesterolbildningen i levern. Rosuvastatin minskar dessutom bildningen av kolesterol och fetter i blodet.

Vad är rosuvastatin?

Den aktiva ingrediensen rosuvastatin är en kolesterolsyntesinhibitor, även kallad ”statin”. Dess effekt är att det minskar kolesterolbildningen i levern. Rosuvastatin minskar dessutom bildningen av kolesterol och fetter i blodet.

När tar man rosuvastatin?

Rosuvastatin används för att sänka höga kolesterolvärden i blodet. Det finns olika slags blodfetter, som till exempel kolesterol. Det finns ”bra” och ”dåligt” kolesterol. Den dåliga varianten lagras i blodkärlen och ökar risken för arterioskleros (åderförkalkning, att artärerna hårdnar) och därmed för hjärt- och kärlsjukdomar (hjärtinfarkter eller stroke).

Högt kolesterol kan förorsakas av olika livsstilar. Men det kan också bero på ärftliga faktorer (familjär hyperkolesterolemi).

En sund livsstil (sluta röka, motionera, äta sund mat) kan minska eller förebygga höga kolesterolvärden. Om detta inte räcker, eller om det är fråga om ärftlig, familjär hyperkolesterolemi kan en behandling med den aktiva ingrediensen rosuvastatin förskrivas. Detta läkemedel används dessutom för att behandla personer som, på grund av andra medicinska åkommor, har en ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, som diabetes eller högt blodtryck.

Rosuvastatin minskar produktionen av dåligt kolesterol och gör att andelen bra kolesterol stiger. Härmed förbättras kolesterolvärdena och risken för hjärt- och kärlsjukdomar minskar.

Hur tar man rosuvastatin?

Rosuvastatin finns i tablettform. Tabletterna ska tas med en tillräcklig mängd vätska, helst vid fasta tider så att du inte missar någon dos. Rosuvastatin kan tas med eller utan mat.

Det kan ta ett tag innan detta läkemedel får effekt. Fortsätt att ta det dagligen, även om det verkar som om dina symtom inte förbättras. Efter ett antal veckor kommer en läkare att kontrollera dina kolesterolvärden igen.

Om behandlingen varit effektiv måste du fortsätta att ta rosuvastatin varje dag under en längre tid, även om dina kolesterolvärden är normala. Annars, om du slutar ta det, kommer din kropp att börja bilda kolesterol på nytt och därmed stiger dina kolesterolvärden igen.

Dosering

Rosuvastatin finns med olika styrkor. Den exakta styrkan fastställs av läkare. En typisk dos är:

 • Vuxna: en 5 mg eller 10 mg tablett, en gång om dagen.
 • Barn mellan 6 och 17 år: en 5 mg tablett, en gång om dagen.

Läkaren kan gradvis höja dosen i enlighet med dina kolesterolvärden. Den maximala dagliga dosen för vuxna är 40 mg. Detta läkemedel är inte lämpligt för barn under 6 år.

Biverkningar

Precis som alla andra mediciner kan rosuvastatin ge biverkningar, även om det i allmänhet tolereras väl. Följande biverkningar är kända vid användningen av detta läkemedel:

 • Huvudvärk.
 • Mag- och tarmsymtom som magont, illamående och förstoppning.
 • Muskelvärk.
 • Yrsel.
 • En känsla av svaghet.
 • Diabetes.

En komplett förteckning med möjliga biverkningar finns i bipacksedeln. Biverkningar ska rapporteras till läkare eller apotekare. Kontakta omedelbart vården om du skulle drabbas av allvarliga eller livshotande biverkningar.

När är det inte säkert att ta rosuvastatin?

Rosuvastatin är inte lämpligt för alla. Använd inte detta läkemedel om:

 • Du är allergisk mot rosuvastatin eller någon annan ingrediens i detta läkemedel.
 • Du har en allvarlig njur- eller leversjukdom.
 • Du är gravid eller ammar.
 • Du känner av oförklarliga muskelsymtom, som smärta, ömhet eller muskelkramper.
 • Du tar läkemedlet ciklosporin.

I vissa fall ska rosuvastatin tas med försiktighet, till exempel om du har hälsoproblem eller redan tar några andra läkemedel. I sådana fall måste du samråda med din läkare innan du tar detta läkemedel.

Graviditet/bilkörning/alkohol

Ta inga läkemedel med rosuvastatin om du är gravid, planerar att bli gravid, eller ammar.

Detta läkemedel kan ge biverkningar som försämrar din förmåga att köra bil. Om du känner dig yr eller svag ska du undvika att köra bil tills symtomen har försvunnit.

Drick inte alkohol när du tar rosuvastatin eftersom det sannolikt kommer att utlösa eller förvärra biverkningarna.

Patientinformation

Bedömd av:

Dr Wouter Mol, Allmänpraktiker Registreringsnummer: BIG: 9057675501 Senast kontrollerad: 21-11-2022 | Fortfarande gällande

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen