Meny

Salamol

Salamol innehåller salbutamol, en luftvägsutvidgare. Det verksamma ämnet inandas via en nebulisator, varefter det kommer in i lungorna. Inhaleringarna svarar för att kramptillstånden i luftvägarna upphävs, varigenom besvär som andnöd och andfåddhet avtar.

Vad är Salamol?

Salamol innehåller salbutamol, en luftvägsutvidgare. Det verksamma ämnet inandas via en nebulisator, varefter det kommer in i lungorna. Inhaleringarna svarar för att kramptillstånden i luftvägarna upphävs, varigenom besvär som andnöd och andfåddhet avtar.

För vad används medicinen?

Salamol föreskrivs för att behandla eller att förekomma lungbesvär som andnöd, en pipande andhämtning och andfåddhet. Orsakerna till dessa besvär är bl.a.:

 • Astma, en åkomma där kramptillstånd uppstår i luftvägarna genom viss retning, såsom rök, kroppslig ansträngning, en allergisk reaktion eller annan orsak;
 • Kroniska obstruktiva lungsjukdomar (COPD): bestående andnöd med besvär av hosta, för det mesta förorsakad genom skada på lungvävnaderna.

Hur använder du Salamol?

Salamol finns att få i en Easi-Breathe Inhalator (påfylld nebulisator) och som Steri-Neb vätska för nebulisator.

Easi-Breath Inhalator är mycket enkel att använda: denna nebulisator friger automatiskt precis den rätta dosen pulver när inandning sker genom munstycket.

Steri-Neb nebulisatorlösning är specialförpackad per dos och används i kombination med en speciell nebulisator. I bipacksedeln läser du hur du exakt ska använda Easi-Breathe Inhalator och Steri-Neb nebulisatorlösning.

Dosering

Salamol kan användas för att behandla ett akut anfall av andnöd. Följ härvid läkarens anvisningar. Du kan också använda inhalatorn eller nebulisatorvätskan för att förekomma besvär, t.ex. om du får andnöd vid ansträngning eller en allergisk reaktion. I så fall använder du detta läkemedel ungefär 10 minuter innan du börjar ägna dig åt sport eller kommer i kontakt med ämnet du är allergisk för. Läkaren vet hur du precis ska använda Salamol. Avvik inte från den föreskrivna doseringen och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Användningen av Salamol kan förorsaka biverkningar, fastän inte alla får besvär av dessa. Nämnda biverkningar är bl.a.:

 • Hjärtklappning;
 • Huvudvärk;
 • Darrande händer;
 • Hyperaktivitet (hos barn).

Rådfråga bipacksedeln för en fullständig översikt av möjliga biverkningar.

När får du inte använda detta läkemedel?

Salamol är inte för alla lämpligt. Använd inte denna inhalator om du:

 • Är överkänslig för salbutamol eller ett av de använda hjälpämnena i medicinen;

Överlägg med läkaren om användningen av Salamol om du lider av en kroppslig åkomma såsom:

 • Diabetes;
 • Allvarlig astma;
 • Hjärtproblem;
 • Sköldkörtelproblem.

Salamol har en växelverkan med andra mediciner, bl.a. betahämmare och urindrivande tabletter. Informera därför läkaren alltid om vilka läkemedel du använder, så att han kan ta hänsyn till detta. I bipacksedeln läser du mer om kontra-indikationerna och växelverkningarna av dessa inhalatorer.

Graviditet/bilkörning/alkohol

Använd Salamol uteslutande i samråd med läkaren om du är gravid eller ammar.

Det finns inga varningar för användning av detta läkemedel beträffande bilkörning och starksprit.

Tillbaka till toppen