Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Salofalk

Salofalk är ett läkemedel som bromsar inflammationsreaktionerna i tarmväggen. Det förebygger även att nya inflammationer bildas. Det verksamma ämnet meskalin tillhör de så kallade 5-ASA-medicinerna.

Salofalk innehåller mesalazin, ett läkemedel som minskar inflammationer i tarmväggen. Detta läkemedel finns att tillgå i form av stolpiller, tabletter, granulat, skum och lavemang.

Vad är Salofalk?

Salofalk är ett läkemedel som bromsar inflammationsreaktionerna i tarmväggen. Det förebygger även att nya inflammationer bildas. Det verksamma ämnet meskalin tillhör de så kallade 5-ASA-medicinerna.

När används Salofalk?

Läkarna skriver ut Salofalk mot kroniska inflammationer i magtarmkanalen. Det handlar då om följande sjukdomar till exempel:

 • Colitis ulcerösa. Vid denna sjukdom är slemhinnan i tjocktarmen inflammerad. Detta hör ihop med symptom som diarré (ofta med blod och slem), magont, trötthet, smärta i anus och rektal blodförlust. Besvären kan ibland minska (remissfas) för att sedan blossa upp igen. Colitis ulcerosa börjar ofta i ändtarmen och breder sedan ut sig till tjocktarmen. Om endast ändtarmen (rectum) är skadad kallar läkarna det proctitis ulcerosa.
 • Crohns sjukdom. Även vid denna sjukdom uppstår inflammationer i tarmkanalen. Vid Crohns sjukdom kan dock förutom tjocktarmen, även tunntarmen bli inflammerad. Symptomen på Crohns sjukdom är bland annat magont, diarré, feber och minskad matlust. Det kan även uppstå fistlar och sammandragningar. Flera patienter har även ledbesvär och inflammationer i andra organ. Sjukdomen kännetecknas av aktiva perioder med akuta besvär och lugna perioder (remissfaser).

Salofalk gör att inflammationsfenomenen minskar. Därigenom har du mindre besvär. Vid långvarig användning kan Salofalk minska antalet uppblossningar. De nya anfallen är även mindre häftiga.

Hur används Salofalk?

Detta läkemedel finns att tillgå i olika varianter. Riktlinjerna för användning är:

 • Salofalk tabletter: Ta en tablett precis efter måltiden. Svälj tabletten hel. Fördela tabletterna jämnt under dagen.
 • Salofalk Granu-Stix granulat: Ta innehållet i denna påse granulat tillsammans med mycket vatten. Du kan lägga kornen direkt på tungan. Tugga inte sönder kornen, utan svälj dem direkt. Granulatet är nämligen försett med en speciell magsaftbeständig beläggning som inte kan gå sönder.
 • Salofalk lavemang: Ett lavemang används endast vid besvär i ändtarmen (sista delen av tarmen precis över anus). Ta lavemanget på kvällen precis före sänggåendet. Följ anvisningarna i bipacksedeln. Det är meningen att vätskan blir kvar i anus så länge som möjligt, helst hela natten. På så sätt verkar medicinen bäst.
 • Salofalk stolpiller: Stolpillren används endast vid besvär i ändtarmen (sista delen av tarmen precis över anus). Stolpillret ska föras in i anus. För in stolpillret före sänggåendet.
 • Salofalk skum: Skummet är uteslutande avsett för analt bruk. För in skummet i anus och följ anvisningarna i bipacksedeln. I princip för du in skummet vid sänggåendet. Lyckas det inte att hålla inne hela dosen, kan du fördela den på två gånger. Ta då den andra dosen till exempel mitt i natten eller tidigt på morgonen. Försök att gå på toaletten för stolgång. Då har du mindre besvär av att du måste gå på toaletten.

Ytterligare information om användning av Salofalk hittar du i bipacksedeln.

Vilka doseringar finns?

Salofalk finns att tillgå i olika varianter och styrkor. Följ alltid instruktionerna från den läkare som skrivit ut läkemedlet. De allmänna doseringsriktlinjerna för vuxna är:

 • Salofalk tabletter: vid colitis ulcerosa: i den akuta fasen 2 till 4,5 g per dag, fördelat över 3 till 4 doser. Den maximala underhållsdosen i remissfasen är 500 mg 3 gånger dagligen.
 • Vid Crohns sjukdom: i den akuta fasen 4,5 g per dag, fördelat över 4 doser. Underhållsdosen i remissfasen är maximalt 2 g per dag, fördelat over 3 doser.
 • Salofalk Granu-Stix: i den akuta fasen en gång per dag 1,5 till 3 g (helst på morgonen) eller 500 till 1000 mg 3 gånger per dag. Underhållsdosen är 3 gånger per dag 500 mg eller en gång per dag 3 g (helst på morgonen).
 • Salofalk lavemang: i den akuta fasen 2 gånger per dag 1 lavemang à 2 g/30 g eller en gång per dag 1 lavemang à 4 g/60 g innan natten. Underhållsdosen i remissfasen är en gång per dag 1 lavemang à 2 g/30 g eller 2 g/60 g innan natten eller 1 lavemang à 4 g/60 g varannan dag eller per 2 dagar. Vid proctitis ulcerosa är den rekommenderade underhållsdosen i remissfasen 1 lavemang à 2 g/30 g per dag innan natten.
 • Salofalk stolpiller: i den akuta fasen tre gånger dagligen 1 stolpiller à 500 mg eller en gång per dag 1 stolpiller à 1000 mg före sänggåendet. Underhållsdosen i remissfasen är 1 stolpiller à 250 mg tre gånger per dag.
 • Salofalk skum: 2 införande av skum innan natten, eventuellt fördelat på 2 doser (inför den andra dosen mitt i natten eller tidigt på morgonen).

För barn gäller en annan dosering vad beträffar tabletterna och Granu-Stix. Salofalk lavemang, stolpiller och skum är inte lämpade för barn. I bifacksedeln hittar du mer information om rekommenderad dosering.

Vilka är biverkningarna av Salofalk?

Under behandlingen med Salofalk kan du få besvär av biverkningar, även om det inte gäller alla. Biverkningar som kan förekomma, är bland annat:

 • Huvudvärk;
 • Magtarmbesvär;
 • Hudutslag;
 • Klåda;
 • Trötthet;
 • Irritation i anus (vid användning av stolpiller, lavemang eller skum).

Anmäl biverkningarna till en läkare eller apotekare. Rådfråga en läkare om du får besvär av allvarliga biverkningar. I bipacksedeln hittar du en fullständig översikt över alla eventuella biverkningar.

När får du inte använda Salofalk?

Salofalk är inte ett lämpat läkemedel för alla. Använd inte läkemedlet om du:

 • Är överkänslig för det verksamma ämnet mesalazin, för salicylater (såsom salicylsyra i aspirin) eller för ett av hjälpämnena i läkemedlet;
 • Lider av en allvarlig lever- eller njurfunktionsstörning.

Har lungproblem (till exempel astma), har mindre allvarliga lever- eller njurfunktionsstörningar eller är överkänslig för sulfasalazin. I så fall måste du vara extra försiktig med detta läkemedel. Rådgör med en läkare om användningen av Salofalk.

Använd Salofalk på inrådan av en läkare om du är gravid. Detta läkemedel går delvis över i bröstmjölken. Använd helst därför inte detta läkemedel om du ammar, såvida inte en läkare rådgivit annorlunda.

Du hittar mer information om kontraindikationer och andra varningar i bipacksedeln.

Kan Salofalk användas i kombination med andra läkemedel?

Vissa läkemedel påverkar varandras verkan. Med Salofalk kan det hända med bland annat dessa läkemedel:

 • Azathioprin, 6-merkaptopurin eller tioguanin (används vid immunförsvarssjukdomar);
 • Vissa medel med långsam koaguleringsförmåga såsom warfarin;
 • Laktulos eller andra läkemedel som sänker surhetsgraden i tarmarna.

Rådgör med en läkare om du använder (ett av) dessa läkemedel. I Bipacksedeln hittar du mer information om detta ämne.

Var kan jag köpa Salofalk?

Salofalk finns endast tillgängligt på ett apotek.

Kan jag köpa Salofalk utan recept?

Salofalk är ett receptbelagt läkemedel. Du måsta alltså ha ett recept från en läkare för att kunna beställa läkemedlet.

Källor

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen [Kollegium för bedömning av läkemedel]. (2019a, 1 september). Salofalk 2 g/30 g, klysma | Geneesmiddeleninformatiebank [Salofalk 2 g/30 g, lavemang | Databas för läkemedelsinformation]. Rådfrågat den 28 april 2020, från https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,15393

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. (2019b, 1 september). Salofalk 250, maagsapresistente tabletten 250 mg | Geneesmiddeleninformatiebank [Salofalk 250, magsaftresistenta tabletter 250 mg | Databas för läkemedelsinformation]. Rådfrågat den 28 april 2020, från https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,11086

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. (2019c, 1 september). Salofalk 1000 mg Granu-Stix, maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte | Geneesmiddeleninformatiebank [Salofalk 1000 mg Granu-Stix, magsaftresistent granulat med förlängd verkan | Databas för läkemedelsinformation]. Rådfrågat den 28 april 2020, från https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,28131

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. (2019d, 1 september). Salofalk Schuim, 1 g/dosis schuim voor rectaal gebruik | Geneesmiddeleninformatiebank [Salofalk skum. 1 g/dos skum för rektalt bruk | Databas för läkemedelsinformation]. Rådfrågat den 28 april 2020, från https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,28179

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. (2019e, 1 september). Salofalk zetpil 250, zetpillen 250 mg | Geneesmiddeleninformatiebank [Salofalk stolpiller 250, stolpiller 250 mg | Databas för läkemedelsinformation]. Rådfrågat den 28 april 2020, från https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,10115

Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) [Crohn och Colitis Ulcerosa Föreningen Nederländerna]. (utan datum). Inflammatory bowel diseases (IBD): Crohn och colitis ulcerosa. Rådfrågat den 28 april 2020, från https://www.crohn-colitis.nl/ibd/

KNMP [Nederländska föreningen för farmaci]. (2019, 3 december). Mesalazine [Mesalazin] - Apotheek.nl. Rådfrågat den 28 april 2020, från https://www.apotheek.nl/medicijnen/mesalazine#!

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen