Meny

Sandrena Gel (Divigel)

Sandrena Gel (Divigel) är en form av hormonell substitutionsbehandling (HRT). Denna medicin hjälper mot övergångsbesvär. Denna gel innehåller estradiol, ett östrogenhormon. Detta ämne absorberas av huden och tas upp i blodet. Sandrena Gel (Divigel) kompletterar på så sätt östrogenunderskottet hos kvinnor i och efter klimakteriet. Denna medicin kan endast beställas på recept.

Vad är Sandrena Gel (Divigel)?

Sandrena Gel (Divigel) är en form av hormonell substitutionsbehandling (HRT). Denna medicin hjälper mot övergångsbesvär. Denna gel innehåller estradiol, ett östrogenhormon. Detta ämne absorberas av huden och tas upp i blodet. Sandrena Gel (Divigel) kompletterar på så sätt östrogenunderskottet hos kvinnor i och efter klimakteriet. Denna medicin kan endast beställas på recept.

För vad används medicinen?

Läkare föreskriver Sandrena Gel (Divigel) vid övergångsbesvär, såsom:

 • Blodvallningar;
 • Nattsvettning;
 • Vaginala obehag (torrhet, irritation, ont vid sexuellt umgänge);
 • Torra ögon;
 • Humörsvängningar eller depression;
 • Sömnproblem;
 • Minskad libido;
 • Benskörhet (osteoporos).

Sandrena Gel (Divigel) tillämpas på huden. Denna metod är t.ex. lämplig för kvinnor som inte vill svälja piller. Kvinnor som fortfarande har sin livmoder kvar, får bara använda Sandrena i kombination med ett progesteronhormon. Detta förhindrar att livmoderslemhinnan börjar växa för mycket och att det eventuellt uppstår livmodercancer.

Hur använder du Sandrena Gel (Divigel)?

Sandrena Gel (Divigel) kan fås i små påsar på 0,5 mg och 1 mg. Läkaren vet vilken styrka som passar bäst för dina besvär. Stryk på innehållet i påsen/påsarna på huden på buken, stjärten eller låren (aldrig på brösten eller i ansiktet. Stryk på gelen varje dag på ett annat ställe för att undvika hudirritation. Tvätta händerna direkt efter påstrykningen och undvik kontakt med ögonen. Vissa kvinnor ska använda gelen varje dag, hos andra kvinnor infogas efter tre veckor en stoppvecka. Läkaren avgör vilken behandlingsmetod du ska följa.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den rekommenderade doseringen av Sandrena Gel (Divigel) som följer:

 • Vuxna kvinnor: stryk en gång om dagen på 1 dos gel på huden under den föreskrivna perioden.

Håll dig till den föreskrivna doseringen och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Under användningen av Sandrena Gel (Divigel) kan du uppleva biverkningar, såsom:

 • Känsliga bröst;
 • Mag-tarmbesvär (illamående, magont);
 • Mellanblödningar ('spotting').

Dessa besvär försvinner i regel av sig själv. Har du mycket eller långvariga besvär av dessa eller andra biverkningar, rådfråga då läkaren. hormonell substitutionsbehandling kan i sällsynta fall också leda till allvarliga biverkningar, såsom trombos. I bipacksedeln står mer information om detta ämne.

När får du inte använda detta läkemedel?

Sandrena Gel (Divigel) är inte för var och en ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för estradiol eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider eller har lidit av trombos, en leversjukdom, bröstcancer eller någon annan form av cancer som är känslig för östrogener;
 • Har besvär av oförklarliga vaginala blödningar eller lider av en onormal tillväxt av livmoderslemhinnan;
 • Lider av en allvarlig njur- eller blodsjukdom.

Har du en åkomma som inte nämns här eller använder du mediciner, fråga då läkaren om Sandrena Gel (Divigel) är lämplig för dig.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Är du (kanske) fortfarande fruktsam, då gäller följande råd:

 • Använd inte Sandrena Gel (Divigel) under en graviditet eller om du ammar. Denna medicin skyddar inte för en graviditet. Använd om det är nödvändigt kompletterande antikonception.

Det finns inga restriktioner vad beträffar bilkörning eller användningen av alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen