Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Seretide

Seretide är ett inandningsmedel som både vidgar och skyddar luftvägarna. Denna medicins aktiva ämnen är salmeterol och fluticason. Seretide gör så att luftvägarna reagerar lindrigare på retningar och inte är lika lättinflammerade. Dessutom gör detta läkemedel andningen lättare. Seretide kan endast fås mot recept.

Vad är Seretide?

Seretide är ett inandningsmedel som både vidgar och skyddar luftvägarna. Denna medicins aktiva ämnen är salmeterol och fluticason. Seretide gör så att luftvägarna reagerar lindrigare på retningar och inte är lika lättinflammerade. Dessutom gör detta läkemedel andningen lättare. Seretide kan endast fås mot recept.

Vad används denna medicin mot?

Läkare ordinerar Seretide vid luftvägsbesvär som astma och kol (kroniska, obstruktiva lungsjukdomar). Det aktiva ämnet salmeterol avslappnar luftvägarnas muskler och underlättar andning. Det tillförda fluticasonet gör luftvägarna mindre känsliga för retningar såsom luftfuktighet, husdjur eller rök och mildrar dessutom inflammationsreaktioner i luftvägarna. Seretide är ämnat för att förebygga besvär som andnöd, hosta eller andfåddhet och fungerar exempelvis inte vid akut andnöd.

Hur tas Seretide?

Detta inandningsmedel levereras antingen i en diskus eller Evohaler. Diskusen släpper ut en pulverdos som du inandas. Med Evohalern andas du in en pudermolndos. Håll andan under några sekunder efter inandning för att undvika att dom aktiva ämnena blir utandade direkt. I bipacksedeln kan du läsa om hur du använder och rengör diskusen och Evohalern. Skölj munnen efter Seretideintaget för att undvika biverkningar i munhålan.

Dosering

Seretide finns i olika styrkor. Läkare vet vilken variant som är lämplig för dej. Ordinerar läkare inte annat är den vanliga doseringen:

  • Vuxna och barn på över 4 år: 1 till 2 inandningar av ordinerad dos, två gånger dagligen.

Barn på mellan 4 till 12 år bör endast ta den lägsta Seretidedoseringen. Avvik inte från ordinerad dosering, och läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Detta läkemedel kan medföra biverkningar, bland andra:

  • Svampinfektioner i mun eller svalg. Skölj munnen eller borsta tänderna efter Seretideintag för att undvika besvär;
  • Hjärtklappning eller darrningar;
  • Muskelkramp.

Rådfråga läkare ifall du långvarigt lider av dessa eller andra biverkningar. Läs mer om ämnet i bipacksedeln.

När bör detta läkemedel inte tas?

Läkemedlet Seretide är inte lämpat för alla. Ta inte denna medicin ifall du:

  • Är överkänslig mot salmeterol, fluticason eller annat förekommande hjälpämne.

Rådfråga läkare om Seretide är lämpligt för dej ifall du lider av hälsobesvär. Detta läkemedel har växelverkan med andra mediciner, bland andra vissa betablockerare och virusskydd. Vid en läkarkonsultation måste du alltid ange vilka andra läkemedel du använder. Läkare vet vilka som kan kombineras med Seretide.

Graviditet / trafiklämplighet / alkohol

Är du gravid eller ammar bör du endast ta Seretide efter läkares ordinering. Detta läkemedel påverkar inte din trafiklämplighet och har inga varningar gällande intag av starkdryck.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen