Meny

Sildenafil Pfizer

Sildenafil Pfizer innehåller det verksamma ämnet sildenafil (som citrat) som tillhör gruppen mediciner under namnet "fosfodiesterase-type 5 (PDE5)-hämmare". Detta läkemedel hjälper genom avspänning av blodkärlen i penisen, så att blodet kan flyta i penisen under sexuell upphetsning. Du får med detta läkemedel bara en erektion när du blir sexuellt stimulerad.

Vad är Sildenafil Pfizer?

Sildenafil Pfizer innehåller det verksamma ämnet sildenafil (som citrat) som tillhör gruppen mediciner under namnet "fosfodiesterase-type 5 (PDE5)-hämmare". Detta läkemedel hjälper genom avspänning av blodkärlen i penisen, så att blodet kan flyta i penisen under sexuell upphetsning. Du får med detta läkemedel bara en erektion när du blir sexuellt stimulerad.

För vad används denna medicin?

Sildenafil Pfizer används för behandling av vuxna män med erektionsstörningar, ibland även kallat impotens. Det är när en man inte kan få en tillräcklig erektion eller bibehålla den vid sexuell aktivitet.

Hur använder du Sildenafil Pfizer?

Detta läkemedel kan intas med eller utan föda. Du tar in detta läkemedel ungefär en timme innan du tänker ha sex. Svälj tabletten i sin helhet med ett glas vatten. Sildenafil Pfizer hjälper dig bara att få en erektion när du är sexuellt upptänd. Den tid det tar tills detta läkemedel börjar verka är olika per person, men vanligtvis tar det en halvtimme till en timme. Det kan ta längre tid innan detta läkemedel börjar verka om du har intagit en stadig måltid. Om Sildenafil Pfizer inte hjälper dig att få en erektion eller om erektionen inte håller i sig länge nog för att fullfölja samlaget, bör du tala med en läkare.

Dosering

Den rekommenderade startdoseringen är 50 mg. Du kan uppleva en ökning av biverkningar och vilken effekt de har. Doseringar över 100 mg ger inte någon ökning av effekten. Använd Sildenafil Pfizer alltid precis så som en läkare eller apotekare har talat om det för dig. Är du tveksam om rätt användning? Ta då kontakt med en läkare eller apotekare.

Biverkningar

Såsom varje läkemedel kan även Sildenafil Pfizer ha biverkningar, även om inte alla har besvär av dessa. De biverkningar som nämns i samband med användningen av detta läkemedel är för det mesta lindriga till måttliga och kortvariga. De mest förekommande biverkningarna är:

Rodnad, störd matsmältning, inverkan på synförmågan (såsom avvikelser i att se färger, känslighet för ljus, oskarp syn eller förminskat skarpt seende), täppt näsa och yrsel.

När får du inte använda detta läkemedel?

Sildenafil Pfizer får under inga omständigheter användas:

  • Om du är allergisk för ett av ämnena i detta läkemedel. Dessa ämnen kan du finna i bipackssedeln.
  • Om du använder läkemedel som kallas för 'nitrater', då denna kombination kan leda till en farlig sänkning av ditt blodtryck. Tala med en läkare om du använder dessa, vilka ofta ges som lindring vid angina pectoris (eller 'smärta i bröstet').
  • Om du använder läkemedel som avger kvävemonoxid, såsom amylnitrit ('poppers'), då denna kombination likaså kan leda till en farlig sänkning av ditt blodtryck.

Bilkörning / alkohol

Konsumtion av alkohol kan tillfälligt minska din förmåga att få en erektion. För att få maximal effekt av läkemedlet, är det att rekommendera att inte konsumera rikliga mängder alkohol innan du intar Sildenafil Pfizer. Detta läkemedel ge förorsaka yrsel och kan påverka din synförmåga. Du bör vara medveten om hur du reagerar på Sildenafil Pfizer innan du börjar köra eller använder en maskin.

Tillbaka till toppen