Meny

Skinoren (Azelainsyra)

Skinoren är en kräm med det verksamma ämnet azelainsyra. Denna medicin mjukar upp hudens hornlager (överhuden) och har för övrigt en bakteriehämmande verkan. Dessutom svarar azelainsyra för att mindre färgämne produceras i huden. Skinoren har på så sätt en renande verkan på huden. Denna medicin kan uteslutande fås på recept.

Vad är Skinoren?

Skinoren är en kräm med det verksamma ämnet azelainsyra. Denna medicin mjukar upp hudens hornlager (överhuden) och har för övrigt en bakteriehämmande verkan. Dessutom svarar azelainsyra för att mindre färgämne produceras i huden. Skinoren har på så sätt en renande verkan på huden. Denna medicin kan uteslutande fås på recept.

För vad används medicinen?

Läkare föreskriver en behandling med Skinoren vid diverse hudåkommor, såsom allvarliga former av akne (ungdomsfinnar), rosacea (röda fläckar i ansiktet, ibland med bulor, finnar eller synliga blodkärl) och vid hyperpigmentering (mörka fläckar). Skinoren mjukar upp det yttersta hudlagret, så att porerna förstoppas mindre snabbt och överflödig hudsmuts (talg) kan föras bort. Krämen svarar även för att inflammationer och missfärgningar i huden minskar eller t.o.m. försvinner helt. Huden blir härigenom åter ren och slät.

Hur använder du Skinoren?

Lägg på krämen på en ren, torr hud. Behandla uteslutande de angripna ställena. Se till att du inte får krämen i ögonen eller i andra slemhinnor (näsa, mun). Händer detta ändå, skölj då bort den med mycket vatten. Tvätta händerna efter att du lagt på krämen. Använder du detta läkemedel för att bekämpa akne, då kan besvären under de första fyra veckorna förvärras innan en förbättring uppträder. Fortsätt trots detta att använda produkten. Vid rosacea och hyperpigmentering kan det ta en viss tid innan du märker att Skinoren har effekt. Ser du inte någon förbättring efter några månader, ta då kontakt med läkaren.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är riktlinjerna för doseringen av Skinoren som följer:

  • Vuxna och barn från 12 år: lägg på ett tunt lager av kräm på den angripna huden två gånger om dagen.

Använd inte denna produkt längre än 6 månader i följd utan att rådfråga läkaren. Skinoren är inte lämpligt för barn yngre än 12 år. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Du kan vid användningen av Skinoren uppleva biverkningar såsom:

  • Hudirritation (klåda, svidande känsla, röd, torr hud), på de ställen där krämen har lagts på. Om du har mycket besvär av detta, kan du tillfälligt använda krämen lite mindre ofta. Efter en viss tid minskar dessa besvär i regel.
  • Ljusa fläckar på huden. Överlägg med läkaren om du har besvär av detta.

I bipacksedeln finner du mer information om eventuella biverkningar av denna medicin.

När får du inte använda detta läkemedel?

Skinoren är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna kräm om du:

  • Är överkänslig för azelainsyra eller ett av de använda hjälpämnena.

Överlägg med läkaren om användningen av detta läkemedel om du har hälsoproblem eller om du använder andra mediciner.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd Skinoren uteslutande på inrådan av läkaren om du är gravid, vill bli gravid eller ammar. Detta läkemedel påverkar inte bilkörningen. Du kan köra bil utan vidare. Det finns inga varningar beträffande konsumtion av alkohol.

Tillbaka till toppen