Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Solaraze gel

Solaraze gel innehåller det verksamma ämnet diklofenak, en inflammationshämmande smärtlindrare. Solaraze gel är en emulsion som speciellt har utvecklats för lokal behandling av aktinisk keratos, en hudåkomma där det rör sig om skrovliga, ibland förtjockade och rödfärgade eller ljusbruna fläckar på huden. Solaraze gel sköter om att dessa fläckar blir lugnare, så att de efter en tid blir mindre påfallande eller t.o.m. försvinner.

Vad är Solaraze gel?

Solaraze gel innehåller det verksamma ämnet diklofenak, en inflammationshämmande smärtlindrare. Solaraze gel är en emulsion som speciellt har utvecklats för lokal behandling av aktinisk keratos, en hudåkomma där det rör sig om skrovliga, ibland förtjockade och rödfärgade eller ljusbruna fläckar på huden. Solaraze gel sköter om att dessa fläckar blir lugnare, så att de efter en tid blir mindre påfallande eller t.o.m. försvinner.

Vad används den för?

Solaraze gel föreskrivs vid aktinisk keratos: skrovliga, ibland förtjockade och missfärgade fläckar på huden. Aktinisk keratos uppstår genom omåttlig, långvarig exponering för ultraviolett strålning, alltså genom för intensivt solande eller användning av solarium. Hudskadorna förekommer mest på kroppsdelar som exponeras mycket för solljus, såsom ansikte, hals, underarmar och händer.

Hur använder man Solaraze gel?

Solaraze gel stryks direkt på de skadade ställena. Tvätta händerna efter att du har smörjt på gelen och se till att produkten inte kommer i beröring med ögonen.

Det kan ta en viss tid innan det märks någon effekt av detta läkemedel. Det är dock viktigt att du fortsätter att använda gelen. Den behandlingstid som rekommenderas är 1 till 3 månader, om inte läkaren råder annorlunda. Undvik exponering för solljus eller andra former av ultraviolett strålning (solarium) så länge som du använder detta läkemedel.

Dosering

Om inte läkaren föreskriver annorlunda, är den brukliga doseringen som följer:

  • Vuxna: Smörj in den aktiniska keratosen i ett tunt skikt två gånger om dagen.

Läkaren avgör hur länge du ska använda detta medel. Använd inte produkten på sår eller en skadad/infekterad hud. Om du efter ett antal månader inte märker någon förbättring, eller om besvären blir värre, ta då kontakt med läkaren.

Biverkningar

Användningen av Solaraze gel kan förorsaka biverkningar, fastän inte alla får besvär av dem. De biverkningar som har anmälts om detta läkemedel, är bl.a.:

  • Hudirritationer (svidande känsla, röd hud, utslag) på de ställen där gelen har applicerats.

Rådfråga bipacksedeln om övriga biverkningar, varningar och kontraindikationer.

Graviditet/bilkörning/alkohol

Använd Solaraze gel uteslutande i samråd med läkaren om du är gravid eller vill bli det, eller om du ammar.

Detta läkemedel har inte något inflytande på din reaktionsförmåga.

Du kan utan vidare äta och dricka allt under den tid du använder Solaraze gel.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen