Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Spiriva Respimat

Spiriva Respimat är en inandningsmedicin (en 'puff'). Detta läkemedel innehåller tiotropiumbromid – en luftvägsvidgare som avslappnar luftvägsmusklerna så att det går lättare att andas.

Vad är Spiriva Respimat?

Spiriva Respimat är en inandningsmedicin (en 'puff'). Detta läkemedel innehåller tiotropiumbromid – en luftvägsvidgare som avslappnar luftvägsmusklerna så att det går lättare att andas.

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Spiriva Respimat vid KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Denna medicin är ämnad som underhållsmedel: dagligt bruk lindrar och förebygger besvär såsom andnöd, tappad anda, pipande andning och hosta. Spiriva Respimat ordineras även mot astma, mest kombinerat med annat läkemedel.

Hur använder man Spiriva Respimat?

Spiriva Respimat ska dagligen tas vid en fast tidspunkt. En lämplig Spiriva Respimat-inhalator medföljer inandningsämnet. Såhär tas Spiriva Respimat:

 • Sätt i vätskepatronen i inhalatorn och gör denna redo för användning så som beskrivet i bipacksedeln.
 • Vrid den genomskinliga hållaren i den riktning pilen på etiketten visar tills ett klick hörs;
 • Öppna skyddshatten;
 • Andas ut (jämte munstycket) och slut därpå läpparna kring munstycket;
 • Andas in långsamt och djupt genom munnen samtidigt som du trycker på doseringsknappen så att en atomisering äger rum;
 • Andas in medicinen noggrant och håll andan under minst 10 sekunder. Andas därefter ut långsamt genom näsan;
 • Upprepa de sista fem stegen under en andra inandning;
 • Slut inhalatorn noga.

Dosmätaren visar hur många doser som kvarstår i patronen. Släng inhalatorn tre månader efter att den använts första gången, även om den inte är helt tömd. Läs mer om hur inhalatorn ska användas och skötas i bipacksedeln.

Dosering

Ordinerar läkare inget annat är den gängse doseringen:

 • Vuxna: 2 inandningar en gång om dan.

Detta läkemedel är olämpligt för personer på under 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Oftast tas denna inandningsmedicin utan problem, men ibland kan bland andra följande biverkningar uppstå:

 • Muntorrhet;
 • Yrsel;
 • Heshet eller andra halsproblem;
 • Kissvårigheter;
 • Förstoppning.

Den som drabbas av dessa biverkningar bör rådfråga läkare. Den som drabbas av svåra biverkningar (se bipacksedeln) bör direkt uppsöka läkare.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Spiriva Respimat lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin:

 • Vid överkänslighet för tiotropiumbromid, atropin (eller liknande medicin) eller annat förekommande hjälpämne.

Den som har eller haft hjärt- eller njurproblem, lider av ögonsjukdomen glaukom eller andra hälsoproblem bör rådfråga läkare om ifall det går bra att ta Spiriva Respimat. Den som tar andra mediciner bör också rådfråga läkare, då vissa läkemedel har växelverkan med Spiriva Respimat. Läs mer i ämnet i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör endast ta Spiriva Respimat om läkare ordinerat detta. Den som drabbas av biverkningar såsom ögonbesvär eller yrsel bör inte bege sig ut i trafiken innan besvären försvunnit. Spiriva Respimat har ingen växelverkan med alkohol.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen