Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Sumatriptan

Sumatriptan är en medicin mot migrän. Det verksamma ämnet sumatriptan drar samman blodkärlen i hjärnan vilka vid ett migränanfall har utvidgats. Härigenom minskas eller upphör besvären vilka är kännetecknande för migrän. Sumatriptan kan uteslutande fås på recept.

Vad är Sumatriptan?

Sumatriptan är en medicin mot migrän. Det verksamma ämnet sumatriptan drar samman blodkärlen i hjärnan vilka vid ett migränanfall har utvidgats. Härigenom minskas eller upphör besvären vilka är kännetecknande för migrän. Sumatriptan kan uteslutande fås på recept.

För vad används medicinen?

Triptaner såsom Sumatriptan används vid behandling av migrän. Det är en form av svår huvudvärk som är förenad med sprängande huvudvärk (för det mesta på ena sidan av huvudet), illamående och överkänslighet för ljus och ljud. Ett migränanfall föregås hos vissa människor av en så kallad 'aura': störningar i synfältet, såsom upplevelse av ljusblixtar, stjärnor, avvikande färger och en vågformig bild. Ett migränanfall kan pågå några timmar till dagar.

Hur använder du Sumatriptan?

Inta tabletten Sumatriptan så fort som du känner att ett migränanfall är på väg. Denna medicin kan bara minska pågående migränanfall, den verkar alltså inte preventivt. Tugga inte sönder tabletten, utan svälj den med lite vatten. Sumatriptan verkar efter ungefär en halvtimme. Upphör inte huvudvärken, då är det ingen idé att på nytt svälja Sumatriptan. Har medlet dock effekt men återkommer huvudvärken, då kan du på nytt svälja en tablett.

Dosering

Sumatriptan kan fås i tablettform på 50 mg och 100 mg. Läkaren avgör vilken styrka som passar bäst vid dina besvär. Om läkaren inte råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Sumatriptan som följer:

 • Vuxna från 18 till 65 år: inta 1 tablett à 50 mg eller 100 mg per gång. Upprepa detta om så behövs. Använd inte mer än 300 mg Sumatriptan per dygn.

Avvik inte från den föreskrivna doseringen. Sumatriptan är inte lämpligt för barn som är yngre än 18 år och vuxna som är äldre än 65 år. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Läkemedel kan ibland ge biverkningar, fastän inte alla får besvär av dessa. Biverkningarna som du kan uppleva vid användning av Sumatriptan är bl.a.:

 • yrsel;
 • sömnighet, trötthet;
 • stick i kroppen, känslolöshet eller andra ovanliga förnimmelser;
 • smärta, muskelvärk;
 • beklämmande eller tryckande känsla på bröstet, halsen eller annan del av kroppen. Rådfråga läkaren om trycket på bröstet inte går över av sig självt.

I bipacksedeln står en fullständig översikt över de möjliga biverkningarna.

När får du inte använda detta läkemedel?

Sumatriptan är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna migränmedicin om du:

 • Är överkänslig för sumatriptan;
 • Är allergisk för sulfonamider (antibiotika);
 • Lider eller har lidit av hjärtproblem, hjärnblödning eller en kärlsjukdom;
 • Lider av leverproblem;
 • har ett högt blodtryck;
 • Använder vissa antidepressiva medel eller andra migränmediciner.

Överlägg med läkaren om du kan använda Sumatriptan säkert om du har andra hälsoproblem, är äldre än 40 år, röker eller använder andra mediciner.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd Sumatriptan helst inte, eller uteslutande på läkarens inrådan om du är gravid eller ammar. Detta läkemedel kan ge yrsel eller en känsla av svaghet. Ge dig inte ut i trafiken om du har besvär av detta. Alkohol kan framkalla ett nytt migränanfall. Konsumera därför helst inte starksprit om du nyss har haft ett migränanfall.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen