Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Symbicort

Symbicort är en luftvägsvidgare för behandling av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Medicinen innehåller ämnena budesonid och formoterolfumaratdihydrat. Symbicort turbuhaler förhindrar attacker av andnöd, hämmar inflammationerna och skyddar luftvägarna mot retningar. Det fungerar som en luftvägsvidgare, så att andnöden minskar och du kan andas lättare.

Vad är Symbicort?

Symbicort är en luftvägsvidgare för behandling av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Medicinen innehåller ämnena budesonid och formoterolfumaratdihydrat. Symbicort turbuhaler förhindrar attacker av andnöd, hämmar inflammationerna och skyddar luftvägarna mot retningar. Det fungerar som en luftvägsvidgare, så att andnöden minskar och du kan andas lättare.

Använd Symbicort

Andas först ut ordentligt innan du inhalerar. Sedan andas du in djupt och kraftigt genom munstycket på inhalatorn. Medicinen kommer direkt in i lungorna och kommer att verka optimalt här. Andas inte ut genom munstycket. Slutligen, skölj munnen med vatten för att förhindra risken för svampinfektion.

Det kan ta 1 till 2 veckor innan du märker den önskade effekten. Så sluta inte för snabbt om du är osäker på effekten. Vill du sluta använda Symbicort turbuhaler, trappa då långsamt ner på användningen. Diskutera detta med din läkare.

Dosering

Använd den dos som din läkare har ordinerat. Graden av besvär avgör i vilka mått du bör använda Symbicort. Den vanliga dosen för vuxna är 1 inhalation två gånger dagligen. För barn mellan 6 till 11 år finns en lägre version tillgänglig. För att få det önskade resultatet är det viktigt att du använder Symbicort varje dag. Låt din läkare kontrollera dig regelbundet, så att du alltid använder rätt dos.

Symbicort biverkningar

Symbicort kan ge biverkningar. Vanliga biverkningar är huvudvärk, irritation i halsen, heshet och muntorrhet. Det är viktigt att du sköljer munnen efter att ha använt Symbicort, för att skölja bort restsubstanser från läkemedlet. Detta minskar risken för svampinfektion. I Symbicorts bipacksedel hittar du en komplett översikt med biverkningar.

OBS: Användning av Symbicort vid graviditet och amning avrådes.
Symbicort är inte lämpligt för barn under 6 år.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen