Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Tegretol

Tegretol (märkesnamnet för karbamazepin) tillhör klassen antiepileptiska läkemedel. Det är ett receptbelagt oralt läkemedel, som finns att köpa hos de apotek som samarbetar med Dokteronline.com.

Vad är Tegretol?

Tegretol (märkesnamnet för karbamazepin) tillhör klassen antiepileptiska läkemedel. Det är ett receptbelagt oralt läkemedel, som finns att köpa hos de apotek som samarbetar med Dokteronline.com.

Hur används Tegretol?

Tegretol är ett antikonvulsivt läkemedel, som används till att behandla slaganfall och nervsmärtor, såsom trigeminusneuralgi, samt diabetesneuropati. Det verkar genom att ändra hur det centrala nervsystemet reagerar på smärta.

Hur tar man Tegretol?

Tegretol ska tas med eller efter en måltid. Svälj tabletterna hela med vatten. Tegretol tas vanligen två eller tre gånger om dagen. Emellertid är det viktigt att följa läkarens anvisningar, samt att noggrant uppmärksamma instruktionerna på förpackningen. Sluta inte tvärt att ta läkemedlet, såvida din läkare inte rått dig att göra det.

Dosering

Patienter brukar börja med en ganska låg dos Tegretol, mellan 100 - 200 mg, vilket sedan kan ökas gradvis, om så behövs, beroende på patientens tillstånd.

Biverkningar

Vanliga biverkningar av Tegretol inkluderar:

 • Illamående
 • Diarré
 • Dåsighet
 • Yrsel
 • Svullen tunga
 • Balansstörningar och fumlighet
 • Torr mun

Många människor upplever att biverkningarna försvinner självmant, allteftersom kroppen vänjer sig vid läkemedlet. Om dina biverkningar fortsätter eller förvärras, ska du söka läkarråd.

Det har förekommit rapporter om allvarliga hudutslag som förknippas med Tegretol. Risken är högre för vissa asiatiska länder. Om du tror att du kan vara i riskgruppen, kan ett enkelt hudtest göras.

Att äta grapefrukt kan öka riskerna för biverkningar.

När är det inte säkert att ta Tegretol?

Personer med vissa tillstånd ska inte ta Tegretol. Det är viktigt att berätta för läkaren om din medicinska historia, i synnerhet om:

 • Du tror att du kan vara allergisk mot karbamazepin, eller likartade läkemedel, så kallade tricykliska antidepressiva medel (t.ex. amitriptylin eller imipramin);
 • Du tror att du kan vara allergisk mot någon av ingredienserna i Tegretol;
 • Du har hjärtproblem;
 • Du någonsin har lidit av benmärgsproblem;
 • Du lider av porfyri;
 • Du under de två senaste veckorna har tagit läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAOI), och vanligen används till att behandla depression;
 • Vissa personer som behandlas med Tegretol har haft suicidala tankar på att skada sig eller ta livet av sig. Om du vid någon tidpunkt har sådana tankar, sök omedelbar läkarhjälp.

Det är även viktigt att upplysa din läkare om alla andra läkemedel som du tar, inklusive receptfria sådana, eftersom vissa kan interagera med Tegretol och påverka dess effekt.

Graviditet/Amning/Alkohol/Bilkörning

Berätta för din läkare om du är gravid, eller planerar att bli gravid, eftersom det finns en risk att Tegretol kan skada fostrets utveckling.

Det är säkert att ta Tegretol medan man ammar, men berätta för din läkare om du misstänker att ditt barn kan ha biverkningar (överdriven dåsighet, gulsot, hudreaktion).

Tegretol kan göra att du känner dig yr. Om det inträffar, ska du inte köra bil eller använda tunga maskiner.

Det är inte lämpligt att dricka alkohol medan man tar Tegretol, eftersom det kan ha en större effekt än normalt. Rådfråga din läkare om detta.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen