Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Telmisartan

Telmisartan tillhör en kategori läkemedel som kallas för RAS-hämmare. Det sänker blodtrycket och används därför till att behandla patienter med högt blodtryck. Det används även till att minska risken för stroke eller dödsfall som orsakas av hjärtsjukdom hos patienter över 55 år med hög risk för svåra hjärtproblem, som inte kan ta ACE-hämmare.

Vad är Telmisartan och hur används det?

Telmisartan tillhör en kategori läkemedel som kallas för RAS-hämmare. Det sänker blodtrycket och används därför till att behandla patienter med högt blodtryck. Det används även till att minska risken för stroke eller dödsfall som orsakas av hjärtsjukdom hos patienter över 55 år med hög risk för svåra hjärtproblem, som inte kan ta ACE-hämmare.

Hur fungerar Telmisartan?

Telmisartan och andra RAS-hämmare fungerar genom att blockera effekten av angiotensin II, ett naturlig kemiskt ämne som gör blodkärlen trängre. Telmisartan hjälper dessa blodkärl att slappna av. Effekten etableras under en period på 4 till 8 veckor. Efter den tidsperioden kan man mäta hur mycket blodtrycket har sjunkit.

Hur tar man Telmisartan?

Telmisartan finns endast i tablett som ska sväljas. Tabletten kan krossas och kan tas med eller utan mat.

Under de första veckorna kan man känna sig lite yr när man står upp. Ta medicinen på kvällen de första dagarna, när du sitter på sängen, så att du kan lägga dig ner om du känner dig yr.

Det kan ta lite tid att märka effekten med Telmisartan. Du kan behöva vara beredd på att själv hålla koll på ditt blodtryck och att köpa en blodtrycksmätare, som finns på apoteket.

Telmisartan förskrivs normalt på lång sikt. Om det förbättrar dina symtom, kan du behöva ta det i resten av ditt liv.

Viktigt

Det är viktigt att noggrant följa din läkares anvisningar. Om du plötsligt upphör att ta läkemedlet, eller inte tar det alls, kan ditt blodtryck gå upp och risken för svåra hjärtproblem kan också öka.

Om du missar en dos, ta den så snart du kommer ihåg, såvida det inte är dags för nästa tablett, i vilket fall du ska ta nästa dos vid den vanliga tidpunkten. Ta aldrig en dubbel dos för att ta igen en missad dos. Försök verkligen att ta läkemedlet på bestämd tid, eftersom effekten kan påverkas av att det tas oregelbundet och ditt höga blodtryck kan bli okontrollerat.

Dosering

Typisk dos är 80 mg dagligen. Telmisartan förskrivs endast till personer över 55 år. Personer över 65 kan behöva en lägre dos. Det finns vissa viktiga interaktioner med andra läkemedel. Fråga din apotekare om du med säkerhet kan ta Telmisartan tillsammans med dina andra mediciner, inklusive de som du har köpt utan recept.

Förvaring

Telmisartan ska förvaras i rumstemperatur, på en torr och säker plats, borta från fuktkällor.

Har Telmisartan några biverkningar?

1 av 100 personer upplever följande biverkningar:

 • Yrsel
 • Illamående
 • Trötthet
 • Mag-/tarmstörningar
 • Ökad kaliumnivå, vilket kan ha en inverkan på njurfunktionen
 • Influensaliknande symtom
 • Sömnlöshet
 • Torr mun
 • Suddig syn
 • Låg blodsockernivå, som leder till ett hypotillstånd
 • Kalla händer och fötter, särskilt hos de som har Raynauds sjukdom
 • Ändrad leverfunktion och blodsjukdomar

Det är möjligt att vara allergisk mot det här läkemedlet. Om du märker några tecken på en allergisk reaktion - hudutslag, nässelfeber, svullnad i munnen eller halsen, ökad hjärtrytm - sök omedelbart läkarhjälp.

Rapportera alla biverkningar till sjukvården, eftersom myndigheterna är intresserad av att få veta alla uppkomster i forskningssyfte.

När är det inte säkert att ta Telmisartan?

Det är inte säkert att ta Telmisartan om du är gravid, eller planerar att bli gravid, eller om du ammar.

Telmisartan interagerar med över 550 läkemedel; en fullständig lista över dessa finns i häftet i förpackningen. Det finns även åtta sjukdomar som är kända för att interagera med läkemedlet. De är:

 • Angioödem
 • Kongestiv hjärtsvikt
 • Diabetes
 • Hyperkalemi
 • Hypotension
 • Njuartärstenos
 • Nedsatt njurfunktion
 • Njur-/leversjukdom

Alkohol/Körförmåga/Livsmedel

När man först börjar ta Telmisartan, innebär de vanliga yrselsymtomen att det kan vara olämpligt att köra eller dricka alkohol. När dessa symtom väl har lagt sig, går det bra att dricka alkohol med måtta när man tar Telmisartan. Det finns inga livsmedelsvarningar i samband med detta läkemedel.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen