Meny

Terra-Cortril

Terra-Cortril är en hudsalva med inflammationshämmande effekt. Salvan består av två aktiva ämnen: hydrokortison (ett binjurebarkshormon: ofta kortikosteroid) och oxytetracyklin (ett antibiotikum). Denna kombination gör så att hudbesvär såsom klåda, rodnad och förtjockning snabbt avtar.

Vad är Terra-Cortril?

Terra-Cortril är en hudsalva med inflammationshämmande effekt. Salvan består av två aktiva ämnen: hydrokortison (ett binjurebarkshormon: ofta kortikosteroid) och oxytetracyklin (ett antibiotikum). Denna kombination gör så att hudbesvär såsom klåda, rodnad och förtjockning snabbt avtar.

Vad används medicinen för?

Läkare ordinerar Terra-Cortril vid hudbesvär till följd av bakterieinfektion. Salvan används blandannat för behandling av kontaminerade (bränn-) sår eller infekterade eksem. Beståndsdelen oxytetracyklin dödar den sjukdomsalstrande bakterien. Ingrediensen hydrokortison gör så att hudens inflammationsreaktioner (rodnad, klåda, förtjockning, flagning) avtar.

Hur använder man Terra-Cortril?

Applicera salvan på ren, torr hud. Använd inte Terra-Cortril på eller kring ögonlocken eller på en större hudyta. Undvik att få medicinen i ögon, näsa eller mun. Tvätta händerna direkt efter att medicinen applicerats. Det behandlade området kan eventuellt täckas med gasväv. Använd salvan tills dess att inflammationen helt försvunnit. Avslutas behandlingen för tidigt kan infektionen återuppstå.

Dosering

Terra-Cortril finns tillgänglig som förpackningar på 15 och 30 gram. Salvan innehåller 30 mg oxytetracyklin och 10 mg hydrokortison per gram. Ordinerar läkare inte annat är doseringen:

  • Barn och vuxna: applicera en klick salva på den angripna huden två gånger om dan.

Läs bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Terra-Cortril, precis som andra mediciner, kan ibland medföra biverkningar – även om de flesta som tar denna hudsalva inte drabbas. De biverkningar som eventuellt kan uppstå – oftast på den behandlade huden – är bland andra:

  • Hudirritation (klåda, sveda, hudutslag);
  • Märken eller blåsor;
  • Hårsäckssinflammation;
  • Onormalt tilltagen hårväxt;
  • Att huden blir blekare eller fuktigare.

Risken för biverkningar förhöjs om den behandlade huden täcks med bandage eller blöja. Den som drabbas av biverkningar bör sluta använda Terra-Cortril och rådfråga läkare. I bipacksedeln finns en lista över alla kända biverkningar.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Terra-Cortril lämpar sig inte för alla. Använd inte denna salva:

  • Vid överkänslighet mot oxytetracyklin, hydrokortison eller annat förekommande hjälpämne.

Ta inte denna medicin för att behandla hudbesvär som uppstått till följd av svampinfektion, virusinfektion eller hudtuberkulos. Terra-Cortril är heller inte ämnat för behandling av akne eller rosacea, och ska heller inte tas på skrumpnad hud, i varande sår eller på hudskorpor. Den som tar andra mediciner bör rådfråga läkare om ifall Terra-Cortril kan kombineras med dessa. Läs mer om kontraindikationerna i bipacksedeln.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Den som är gravid eller ammar bör endast ta Terra-Cortril om läkare ordinerat detta. Denna medicin påverkar inte trafiklämpligheten och har ingen växelverkan med alkohol.

Tillbaka till toppen