Tetracyklin

Tetracyklin är ett antibiotikum: ett läkemedel som hjälper vid bakteriella infektioner. Det verksamma ämnet tetracyklin rubbar proteinproduktionen i många sorters bakterier så att dessa inte längre kan mångfaldigas. På så sätt kan infektionen läka och försvinner de tillhörande besvären såsom smärta, feber, svullnad eller röd hud.

Vad är Tetracyklin?

Tetracyklin är ett antibiotikum: ett läkemedel som hjälper vid bakteriella infektioner. Det verksamma ämnet tetracyklin rubbar proteinproduktionen i många sorters bakterier så att dessa inte längre kan mångfaldigas. På så sätt kan infektionen läka och försvinner de tillhörande besvären såsom smärta, feber, svullnad eller röd hud.

För vad används medicinen?

Tetracyklin är ett bredspektrummedel och kan därför användas vid många olika sorters infektioner. Läkare föreskriver detta läkemedel bl.a. vid:

 • Luftvägsinfektioner, såsom lunginflammation, bihåleinflammation, halsfluss och inflammation i mellanörat.
 • Urinvägsinfektioner;
 • Sexuellt överförbara sjukdomar, såsom gonorré och klamydia;
 • Infektioner i huden, såsom akne och rosacea: en åkomma där ansiktshyn misspryds av högröda fläckar, eventuellt i kombination med bulor, finnar och synliga blodkärl.

Hur använder du Tetracyklin?

Svälj kapseln Tetracyklin i sin helhet med en tillräcklig mängd vatten. Inta inte kapseln med mjölkprodukter: dessa minskar effekten av medicinen. Tetracyklin ska intas på fastande mage, det vill säga en timme före eller två timmar efter måltiden. Fördela doserna så bra som möjligt över dagen och fullfölj hela kuren, även om du känner dig bättre efter några dagar. Vid allmänna inflammationer varar en kur för det mesta mellan 7 och 14 dagar. För behandlingen av rosacea och akne ska du som regel fortsätta att inta detta läkemedel ett par veckor till månader.

Dosering

Om inte läkaren bestämmer annorlunda, gäller följande riktlinjer vad beträffar doseringen av Tetracyklin:

 • Vuxna och barn från 12 år: var 6e timme 1 kapsel à 250 mg.

För behandlingen av rosacea och andra hudåkommor, och för barn mellan 8 och 12 år ska läkaren föreskriva en anpassad dosering. Tetracyklin är inte lämpligt för barn yngre än 8 år. Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Tetracyklin kan förorsaka biverkningar, såsom:

 • Mag-tarmbesvär, såsom magont, illamående, diarré, kräkning, aptitlöshet;
 • Överkänslighet i huden för solljus och konstgjord uv-strålning (hudutslag, bränd hud). Undvik direkt solljus och använd inte solarium så länge som du intar detta läkemedel.

Överlägg med läkaren om du får mycket besvär av dessa eller andra besvär. I bipacksedeln står en fullständig översikt över de möjliga biverkningarna.

När får du inte använda detta läkemedel?

Tetracyklin är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte detta antibiotikum om du:

 • Är överkänslig för tetracyklin, andra tetracyklin-antibiotika eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider av en allvarlig njur- och/eller leveråkomma;
 • Är gravid eller ammar;
 • Är yngre än 8 år.

Överlägg med läkaren om du kan inta Tetracyklin om du också använder andra mediciner. Tetracyklin har en växelverkan med många andra läkemedel. Läkaren vet vilka mediciner det gäller. Informera läkaren också om du lider av hälsoproblem.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Tetracyklin om du är gravid eller ammar. Denna medicin kan angripa skelettbildningen och bettets färg hos (ofödda) barn. Det finns inga varningar för denna medicin beträffande bilkörning eller samtidig konsumtion av alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen