Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Treclin (Acnatac)

Treclin är en antibakteriell gel för användning på huden. Denna medicin innehåller två verksamma ämnen: Tretinoin, en medicin som påskyndar det översta hudlagrets celldelning, och Clindamycin, ett antibiotikum som dödar vissa bakterier på huden. Denna medicin göt att orenheter försvinner, så att huden blir perfekt igen. Treclin är en receptbelagd medicin.

Vad är Treclin?

Treclin är en antibakteriell gel för användning på huden. Denna medicin innehåller två verksamma ämnen:

  • Tretinoin, en medicin som påskyndar det översta hudlagrets celldelning, och
  • Clindamycin, ett antibiotikum som dödar vissa bakterier på huden.

Denna medicin göt att orenheter försvinner, så att huden blir perfekt igen. Treclin är en receptbelagd medicin.

For vad används medicinen?

Läkare ordinerar Treclin vid akne, en hudåkomma som hör ihop med en fet hud, förstoppade porer, pormaskar, finnar och inflammationer under huden. Gelen dödar bakterierna som förorsakar inflammationerna. Dessutom gör Treclin att det ytterste hudlagret ersätts snabbare, varigenom porerna inte längre förstoppas och det inte uppstår nya finnar.

Hur används Treclin?

Applicera gelen med fingertopparna på en ren, torr hud. Använd alltid en mycket liten mängd gel lika stor som en ärta. Se till att gelen inte kommer i ögon, näsa eller mun och tvätta händerna direkt efter användning. Det kan dröja en tid innan du märker effekten av denna medicin. Fortsätt att använda gelen, även när besvären minskar. Läkaren bestämmer hur länge du ska fortsätta att använda denna medicin.

Dosering

Om inte läkaren bestämmer annorlunda, är den vanliga doseringen för Treclin:

  • Vuxna och barn från och med 12 år: smörj in den angripna huden tunt med gelen en gång om dagen. Applicera produkten på huden, helst på kvällen innan du lägger dig.

Denna medicin är inte lämplig för barn under 12 år. Läs bipacksedeln innan användning.

Biverkningar

Treclin kan ibland förorsaka biverkningar, även om inte alla får besvär av dem. Biverkningar som eventuellt kan uppstå är bland annat:

  • Hudirritation (kliande, fjällning, brännande känsla, röda fläckar eller torrhet) på de ställen där gelen applicerats;
  • Tillfällig försämring av akne och/eller fet hud.

Rådfråga läkaren om du får besvär med diarré när du använder denna medicin, eller om du upplever andra allvariga eller ihållande biverkningar.

När får du inte använda detta läkemedel?

Treclin är inte en lämplig läkemedel för alla. Använd inte denna medicin om du:

  • Är allergisk mot tretinoin, clindamycin, andra lincomycin-antibiotica eller ett av de använda hjälpämnena;
  • Är gravid eller försöker att bli det.

Rådgör med läkaren om du kan använda denna medicin om du lider av Crohns sjukdom eller någon annan tarminflammation. Använder du andra mediciner, ange det då vid läkarkonsultationen. Läkaren vet om dessa mediciner har en växelverkan med Treclin.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Treclin kan skada utvecklingen av det ofödda barnet. Du får inte använda denna medicin under graviditeten eller om du vill bli gravid. Använd under den period du behandlas med denna medicin och till och med 1 månad därefter ett preventivmedel för att förebygga graviditet. Använd inte heller Treclin när du ammar, om inte läkaren anger något annat. För denna produkt gäller inga varningar när det gäller bilkörning eller alkoholbruk.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen