Meny

Tridestra

Tridestra är en medicin som används vid hormone replacement therapy (HRT). Detta läkemedel innehåller två olika kvinnliga hormoner: estradiol (ett östrogenhormon) och medroxyprogesteron (ett progesteronhormon). Tridestra minskar övergångsbesvären hos kvinnor i klimakteriet. Du kan bara beställa Tridestra med ett läkarrecept.

Vad är Tridestra?

Tridestra är en medicin som används vid hormone replacement therapy (HRT). Detta läkemedel innehåller två olika kvinnliga hormoner: estradiol (ett östrogenhormon) och medroxyprogesteron (ett progesteronhormon). Tridestra minskar övergångsbesvären hos kvinnor i klimakteriet. Du kan bara beställa Tridestra med ett läkarrecept.

För vad används medicinen?

När kvinnor kommer i klimakteriet, sjunker östrogenhalten i kroppen. Det kan förorsaka mycket obehag. De mest förekommande övergångsbesvären är bl.a.:

 • Blodvallningar;
 • Vaginala besvär (torrhet, ont, irritation);
 • Problem att somna eller sova vidare;
 • Benskörhet (osteoporos);
 • Mycket nattsvett;
 • Humörsvängningar.

Hormone replacement therapy återställer hormonspegeln igen, vilket har en positiv effekt på övergångsbesvären. Tridestra är avsett för kvinnor som fortfarande har sin livmoder i behåll: det tillfogade progesteronhormonet skyddar livmodern för biverkningar. Vid användningen av Tridestra få du en gång på tre månader en bortfallsblödning.

Hur använder du Tridestra?

Tridestra är baserat på en tremånaders cykel. Förpackningen innehåller tre numrerade kartor:

 • Karta nr 1 innehåller vita tabletter (estradiol). Dessa intar du från dag 1 till och med dag 70.
 • Karta nr 2 innehåller blåa tabletter (estradiol och medroxyprogesteron). Dessa intar du från dag 71 till och med dag 84.
 • Karta nr 3 innehåller gula tabletter (utan verksamt ämne). Dessa intar du från dag 85 till och med dag 91.

Under den sista veckan av cykeln (dag 85 - dag 91), uppträder en bortfallsblödning. När den tredje kartan är tom, fortsätter du direkt med en ny förpackning, även om blödningen ännu inte har upphört. Du börjar då igen med karta nummer 1.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Tridestra som följer:

 • Vuxna kvinnor: en gång om dagen 1 tablett.

Läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Hormone replacement therapy med Tridestra kan ge biverkningar, såsom t.ex.:

 • Huvudvärk;
 • Ömmande bröst;
 • Mag-tarmbesvär (såsom illamående, magont);
 • Mellanblödningar.

Rådgör med läkaren om dessa besvär pågår långvarigt. I bipacksedeln står en fullständig översikt över de möjliga biverkningarna, såsom även sällsynta men allvarliga åkommor såsom cancer eller trombos.

När får du inte använda detta läkemedel?

Tridestra är inte för var och en ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

 • Är överkänslig för estradiol, medroxyprogesteron eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Lider eller har lidit av bröstcancer, livmodercancer eller någon annan form av cancer som är känslig för hormoner;
 • Har oförklarliga vaginala blödningar;
 • Lider av obehandlad tillväxt av livmoderslemhinnan;
 • Lider eller har lidit av trombos eller en emboli;
 • Lider av en blodavvikelse eller leversjukdom.

Läkaren vet om du kan inta Tridestra om du har andra hälsoproblem eller om du använder mediciner.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Denna medicin av avsedd för kvinnor som inte längre är i den fruktsamma åldern. Hör du inte till denna målgrupp, då gäller följande råd:

 • Använd inte Tridestra under en graviditet eller om du ammar.

Obs.: denna medicin är inte något p-piller. Använd om det är nödvändigt ett kompletterande preventivmedel. Det finns inga restriktioner för denna medicin vad beträffar bilkörning eller användningen av alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen