Meny

Utovlan

Utovlan innehåller noretisteron, ett syntetiskt progestagenhormon. Denna medicin påverkar blandannat menstrueringscykeln. Utovlan är dock inget preventivpiller.

Vad är Utovlan?

Utovlan innehåller noretisteron, ett syntetiskt progestagenhormon. Denna medicin påverkar blandannat menstrueringscykeln. Utovlan är dock inget preventivpiller.

Vad används medicinen för?

Utovlan ordineras vid menstrueringsstörningar såsom pms, svåra blödningar, mensvärk eller oregelbunden cykel. Därutöver kan det tas för att skjuta upp menstruering. Läkare ordinerar även Utovlan vid endometrios – en åkomma som innebär att livmoderslemhinnor uppstår även på andra platser i bukhålan. Ibland används Utovlan i höga doser mot bröstcancer.

Hur använder man Utovlan?

Denna medicin kan tas på olika sätt beroende på åkomma. Vid menstrueringsstörningar behöver medicinen endast tas under några dar per menstrueringscykel. För andra åkommor behöver man ta läkemedlet Utovlan dagligen. Den som vill skuta upp sin menstruering tar medicinen med början tre dar före väntad menstruering. Ta tabletten vid en fast tidspunkt med lite vatten. Detta läkemedel kan tas med eller utan föda. Läs mer om hur man tar Utovlan i bipacksedeln.

Dosering

En läkare avgör hur ofta och länge medicinen behöver tas. De gängse doseringsriktlinjerna är:

 • Vid menstrueringsstörningar: 1 tablett på 5 mg tre gånger dagligen under 10 dar. Därefter, under 2 cykler från och med dag 6 till 25, 1 tablett på 5 mg två gånger dagligen.
 • Vid uppskjutning av menstruering: 1 tablett på 5 mg tre gånger dagligen från och med tre dar innan förväntat menstrueringsdatum. Fortsätt ta Utovlan sålänge menstrueringen ska skjutas upp (högst 14 dar). Runt tre dar efter att man slutat ta medicinen kommer menstrueringen igång på nytt.
 • Vid endometrios: 1 tablett på 5 mg tre gånger om dan under minst 6 månader.

Läkare kan ordinera annan dosering för behandling av andra åkommor. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Liksom andra mediciner kan Utovlan orsaka biverkningar. Det kan (bland andra) handla om följande besvär:

 • Mellantidsblödningar;
 • Utebliven menstruering (vid långvarigt bruk);
 • Huvudvärk;
 • Ömmande bröst;
 • Bukbesvär.

Rådfråga läkare om biverkningarna inte avtar av sig själva eller om de är allvarliga. Läs mer om de möjliga biverkningarna i bipacksedeln.

När får man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Utovlan lämpar sig inte för alla. Ta inte detta läkemedel vid:

 • Överkänslighet mot noretisteron eller annat förekommande hjälpämne;
 • Besvär med oförklarliga vaginalblödningar;
 • Tidigare fall av trombos eller risk för att drabbas av detta;
 • Pågående eller tidigare fall av hjärt- eller kärlsjukdom, leverproblem, klåda, porfyri eller vissa avvikelser under graviditet .

Den som har andra hälsobesvär eller tar ytterligare mediciner bör rådfråga läkare om Utovlan kan tas. I bipacksedeln finns vidare information i ämnet.

Graviditet / bilkörning/ alkohol

Den som är eller vill bli gravid ska inte ta Utovlan. Den som ammar eller ska amma ska helst inte ta denna medicin om detta inte ordinerats av läkare. Detta läkemedel påverkar inte reaktionsförmågan och har ingen växelverkan med alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen