Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Utrogestan

Det verksamma ämnet i Utrogestan är progesteron. Detta kvinnliga könshormon har stort inflytande på menstruationscykeln. Progesteron sköter om att livmodern blir optimalt förberedd på att nästla in en befruktad äggcell. Vidare är progesteron nödvändig för en regelbunden cykel och ovulation (ägglossning). För lite progesteron kan ge besvär som minskad fruktsamhet och menstruationsstörningar.

Vad är Utrogestan?

Det verksamma ämnet i Utrogestan är progesteron. Detta kvinnliga könshormon har stort inflytande på menstruationscykeln. Progesteron sköter om att livmodern blir optimalt förberedd på att nästla in en befruktad äggcell. Vidare är progesteron nödvändig för en regelbunden cykel och ovulation (ägglossning). För lite progesteron kan ge besvär som minskad fruktsamhet och menstruationsstörningar.

För vad används medicinen?

Läkare föreskriver Utrogestan vid förminskad fruktsamhet, oregelbundna menstruationer, häftig blodförlust under menstruationen och övergångsbesvär såsom oregelbundna menstruationer, transpiration på natten, humörväxlingar och sömnproblem. Det verksamma ämnet kompletterar bristen på progesteron, varigenom dessa besvär minskar eller upphör.

Hur använder du Utrogestan?

Utrogestan kan fås som kapsel och som vaginal tablett. Kapslarna föreskrivs för det mesta vid oregelbundna menstruationer, övergångsbesvär och häftig vaginal blodförlust. De vaginala tabletterna används ofta vid förminskad fruktsamhet. Kapslarna ska sväljas hela med hjälp av tillräckligt mycket vatten. De vaginala tabletterna kan du införa i vaginan med hjälp av den medlevererade applikatorn. I bipacksedeln läser du hur du ska använda applikatorn. Vid de flesta åkommor används Utrogestan bara under den andra hälften av menstruationscykeln. Läkaren berättar när och hur länge du ska använda denna medicin.

Dosering

Om inte läkaren ordinerar något annat, följer den vanliga doseringen:

  • En gång om dagen 200 mg Utrogestan att intas på kvällen före sängdags eller föras in i vaginan.

Ibland kan läkaren ordinera en extra dosering på morgonen. Detta läkemedel är uteslutande lämpligt för kvinnor. Avvik inte från den ordinerade doseringen och läs bipacksedeln före användning.

Biverkningar

Vid användningen av mediciner kan du få besvär av biverkningar. De biverkningar som nämns vid användning av Utrogestan, är bland annat.:

  • Oregelbunden, lätt blodförlust. Detta upphör i allmänhet efter en tid, varefter menstruationerna blir regelbundna. Har du fortsatt besvär av detta, ta då kontakt med läkaren;
  • Mag-/tarmbesvär som magont, illamående, diarré eller förstoppning. Dessa besvär avtar efter ett tag;
  • Yrsel, sömnighet.

Rådfråga bipacksedeln för en fullständig lista på eventuella biverkningar.

När får du inte använda detta läkemedel?

Utrogestan är inte för alla ett lämpligt läkemedel. Använd inte denna medicin om du:

  • Är överkänslig för progesteron eller ett av de använda hjälpämnena;
  • Under en tidigare graviditet har haft besvär av svår klåda, utslag av blåsor eller gulsot;
  • Lider av en allvarlig leveråkomma;
  • Lider av bröstcancer eller cancer i könsorganen.

Rådfråga läkaren om användningen av denna medicin om du lider av andra åkommor. Utrogestan kan ha en växelverkan med andra mediciner. Vid en läkarkonsultation måste du alltid ange vilka andraläkemedel du vidare använder. I bipacksedeln läser du mer om detta ämne.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte Utrogestan kapslar, eller uteslutande i samråd med läkaren om du är gravid. De vaginala tabletterna kan tryggt användas under en graviditet, men alltid i samråd med läkaren. Du får använda Utrogestan (med en normal dosering) om du ammar. Utrogestan kan ibland förorsaka yrsel och/eller sömnighet. Ta hänsyn till detta och ge dig bara ut i trafiken om du mår bra. Det finns inga restriktioner vad gäller intag av alkohol vid användning av detta läkemedel.

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen