Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Vagifem

Vagifem är en vaginal tablett. Den verksamma ingrediensen i denna medicin är estradiol, ett östrogenhormon. Läkare föreskriver Vagifem som lokal hormone replacement therapy (HRT) till kvinnor i övergången. Tabletterna kompletterar östrogenhalten i den vaginala slemhinnan och motverkar på så sätt vaginala klimakteriebesvär. Vagifem kan bara fås på recept.

Vad är Vagifem?

Vagifem är en vaginal tablett. Den verksamma ingrediensen i denna medicin är estradiol, ett östrogenhormon. Läkare föreskriver Vagifem som lokal hormone replacement therapy (HRT) till kvinnor i övergången. Tabletterna kompletterar östrogenhalten i den vaginala slemhinnan och motverkar på så sätt vaginala klimakteriebesvär. Vagifem kan bara fås på recept.

För vad används medicinen?

När östrogenhalten i kroppen sjunker under övergången, blir slemhinnan i vaginan tunnare. Detta kan förorsaka vaginala besvär, såsom:

 • Torr vagina;
 • Klåda, ont eller irritation i vaginan;
 • Ont eller blodförlust under sexuellt umgänge;
 • Återkommande svampinfektioner;
 • Återkommande blåskatarr.

Vagifem förser den vaginala slemhinnan med extra östrogener, varigenom den blir tjockare och besvären avtar.

Hur använder du Vagifem?

Vagifem levereras i en engångsapplikator som redan är påfylld. Ta ut applikatorn ur förpackningen och för in denna i vaginan såsom det står beskrivet i bipacksedeln. Tryck sedan på knappen tills du känner ett klick. Tabletten har nu frigjorts. Avlägsna applikatorn ur vaginan och släng den. Du kan föra in den vaginala tabletten när du vill på dagen. Tabletten fäster sig i vaginans vägg och lossnar inte när du står eller går. I början av behandlingen ska du föra in en tablett dagligen. Så fort besvären minskar, kan du övergå till en underhållsdosering två gånger i veckan. Rådgör med läkaren efter tre månader om behandlingen kan avslutas.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Vagifem som följer:

 • Vuxna kvinnor: för in 1 tablett i vaginan en gång om dagen under två veckor. Övergå därefter på ett schema av två gånger i veckan 1 tablett.

Avvik inte från den rekommenderade doseringen och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Vid användningen av Vagifem kan du få besvär av biverkningar, såsom:

 • Huvudvärk;
 • Magont;
 • Klåda eller irritation i vaginan;
 • Mellanblödningar eller vaginala flytningar.

Rådgör med läkaren vid ihållande eller allvarliga besvär. I bipacksedeln finner du en fullständig översikt över de möjliga biverkningarna. I denna står det också att hormone replacement therapy ger en lätt ökad risk för allvarliga biverkningar (såsom blodproppar eller cancer).

När får du inte använda detta läkemedel?

Vagifem är inte för var och en ett lämpligt läkemedel. Använd inte de vaginala tabletterna om du:

 • Är överkänslig för estradiol eller ett av de använda hjälpämnena;
 • Har eller har haft bröstcancer eller någon annan typ av östrogenkänslig cancer;
 • Lider eller har lidit av trombos eller en emboli, eller har större risk att få det;
 • Har besvär av oförklarliga vaginala blödningar eller onormal tillväxt av livmoderslemhinnan;
 • Lider av en blod- eller leversjukdom.

Rådgör med läkaren om du får använda Vagifem om du har andra hälsoproblem. Vagifem har en växelverkan med vissa andra mediciner. Vid en läkarkonsultation måste du alltid uppge vilka andra läkemedel du använder så att läkaren kan ta hänsyn till detta.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Är du fortfarande i den fruktsamma åldern, använd då inte Vagifem om du är gravid eller ammar. Det finns inga restriktioner för denna medicin vad beträffar bilkörning eller användningen av alkohol.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Sisätaudit

Dr. I. Malik

Läkekonst husläkare

Dr. P. Mester

Internmedicin
Tillbaka till toppen