Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Valtrex

Valtrex är en virushämmare som bland annat bekämpar vissa herpesvirusvarianter. Dess aktiva ämne valaciclovir hämmar virusets tillväxt, varpå det slocknar. Denna medicin är endast tillgänglig mot läkarrecept.

Vad är Valtrex?

Valtrex är en virushämmare som bland annat bekämpar vissa herpesvirusvarianter. Dess aktiva ämne valaciclovir hämmar virusets tillväxt, varpå det slocknar. Denna medicin är endast tillgänglig mot läkarrecept.

För vad använts medicinen?

Valtrex ordineras ofta vid munsår, könsherpes och bältros. Rör det sej om munsår besväras du av följande:

  • En svidande, kittlande känsla på eller kring läpparna, följt av svidande blåsor och svullnader med skorpa.

Rör det sej om könsherpes besväras du av följande:

  • Klåda och/eller smärta i vaginan, blygdläppar eller penis - följt av blåsor och svullnader med skorpa.

Bältros orsakas av viruset vericella zoster, som även kan orsaka vattkoppor. Dessa är symptomen:

  • Smärta och klåda, mestadels på en sida av bålen, följt av hudrodnad och blåsor.

Valtrex angriper både herpes simplex- och vericella zoster-virusen och lindrar snabbt besvären.

Hur använder du Valtrex?

Detta läkemedel kan tas för att bestrida en herpesvirusinfektion eller för att förebygga ett nytt utbrott. Svälj tabletterna vid en fast tidpunkt med tillräcklig mängd vätska. Fullfölj den föreskrivna kuren. Kurens längd varierar oftast mellan 1 till 10 dagar. Tar du Valtrex för att förebygga ett nytt utbrott måste du ta detta läkemedel långvarigt. Hur länge kan läkare avgöra.

Dosering

Valtrex finns i olika styrkor. Läkaren bedömmer vilken styrka du behöver och hur länge du ska använda medicinerna. Vid behandling av munsår eller könsherpes gäller följande dosering:

  • Vuxna och barn på över 12 år: 500 till 2000 mg två gånger dagligen under ordinerad period.

Vid bältros gäller följande dosering:

  • Vuxna: 1000 mg tre gånger dagligen under ordinerad period.

Läs igenom bipacksedeln i förväg, och avvik inte från ordinerad dosering.

Biverkningar

Valtrex kan ibland orsaka biverkningar, såsom:

  • Bukbesvär (illamående, diarré, magknip);
  • Yrsel;
  • Hudlig UV-strålningsöverkänslighet.

Rådfråga läkare om du drabbas av dessa eller andra biverkningar. Läs mer om eventuella biverkningar i medicinens bipacksedel.

När får du inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Valtrex är inte lämpat för alla. Ta inte denna virushämmare ifall du:

  • Är överkänslig mot valaciclovir eller annat förekommande hjälpämne.

Rådfråga läkare om du säkert kan ta Valtrex ifall du är äldre än 65, har en njur- eller leveråkomma eller lider av andra besvär. Ange även om du tar andra mediciner då dessa kan hamna i växelverkan med Valtrex.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Att ta Valtrex under graviditet eller amning avråds. Valtrex biverkningar kan påverka din reaktionsförmåga. Bege dig därför inte ut i trafiken om du drabbas. Kombinera inte Valtrex med starkdryck. Alkohol han förvärra eller framlocka denna medicins biverkningar.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare

Dr. H.K. Benkert

Allmänläkare

Dr. P. Mester

Allmänläkare
Tillbaka till toppen