Snabb leverans
Professionellt
Tillförlitligt

Ventolin

Ventolin är en kortvarig luftvägsutvidgare. Medicinen består av ett pulver som inandas via en inhaleringsapparat. Det verksamma ämnet salbutamol minskar kramperna i luftvägarna. På så sätt avtar besvär som andnöd, andfåddhet och en pipande andning. Ventolin kan bara beställas med läkarrecept.

Vad är Ventolin?

Ventolin är en kortvarig luftvägsutvidgare. Medicinen består av ett pulver som inandas via en inhaleringsapparat. Det verksamma ämnet salbutamol minskar kramperna i luftvägarna. På så sätt avtar besvär som andnöd, andfåddhet och en pipande andning. Ventolin kan bara beställas med läkarrecept.

För vad används medicinen?

Ventolin används vid andningsproblem till följd av astma, COPD (kroniskt obstruktiva lungsjukdomar) eller andra åkommor i luftvägarna. Dessa besvär kan variera från andnöd och andfåddhet till pipande eller tjutande andning. Ventolin svarar för att musklerna i luftvägarnas väggar slappnar av. Härigenom blir andningen lättare. Medicinen kan också användas för att föregripa andningsbesvär, t.ex. vid allergier eller astma vid ansträngning.

Hur använder du Ventolin?

Ventolin kan bl.a. fås i kombination med en inhalator och en diskus. Ventolin Inhalatorn sprutar en dos pulver i munhålan. Skaka inhalatorn före användning och se till att du trycker på sprejen först när du andas in. Pulvret kommer härigenom direkt ner i lungorna. Håll andan och räkna till minst tio. På så sätt förhindrar du att du andas ut medicinen med en gång. Vänta en halv minut innan du gör en eventuell andra inhalering. Med Ventolin Diskus deponeras pulvret med hjälp av spaken först i munstycket, varefter du andas in det. Håll andan och räkna till minst tio för att förhindra att du andas ut medicinen med en gång igen. I bipacksedeln läser du hur du precis ska använda Ventolin Inhalator och Ventolin Diskus.

Dosering

Om inte läkaren råder annorlunda, är den vanliga doseringen av Ventolin som följer:

  • Vuxna och barn från 12 år: 1 - 2 inhaleringar à 100 mcg (eller 1 inhalering à 200 mcg) per dag. Använd inte mer än 800 mcg salbutamol per dygn.

Till barn yngre än 12 år ska läkaren föreskriva en anpassad dosering. Avvik inte från doseringsrådet och läs före användning bipacksedeln.

Biverkningar

Vid användningen av Ventolin kan du få obehag av biverkningar, såsom:

  • Hjärtklappning;
  • Huvudvärk;
  • Darrande händer;
  • Hyperaktivitet (hos barn).

Rådfråga läkaren om du har mycket obehag av dessa eller andra besvär. I bipacksedeln står en fullständig översikt över eventuella biverkningar.

När får du inte använda detta läkemedel?

Ventolin är inte lämpligt för var och en. Använd inte denna medicin om du:

  • Är överkänslig för salbutamol eller ett av de använda hjälpämnena i medicinen.

Överlägg med läkaren om användningen av Ventolin om du lider av en kroppslig åkomma, såsom diabetes, en hjärt- eller kärlsjukdom eller sköldkörtelproblem. Ventolin har en växelverkan med andra läkemedel, såsom betahämmare och urindrivande tabletter. Uppge vid din beställning vilka mediciner du använder, så att läkaren kan ta hänsyn till detta. I bipacksedeln läser du mer om detta ämne.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd Ventolin uteslutande på rekommendation av läkaren om du är gravid eller ammar. Det finns inga varningar vid användningen av detta läkemedel vad beträffar bilkörning och alkohol.

Patientinformation
Tillbaka till toppen