Vermox

Vermox är en anti maskkur, eller ett anthelminthicum. Det verksamma ämnet mebendazol dödar maskar och förintar även maskens larver och ägg. De döda maskarna, larverna och äggen försvinner ut ur kroppen via avföringen.

Vad är Vermox?

Vermox är en anti maskkur, eller ett anthelminthicum. Det verksamma ämnet mebendazol dödar maskar och förintar även maskens larver och ägg. De döda maskarna, larverna och äggen försvinner ut ur kroppen via avföringen.

For vad används medicinen?

Efter smittan nästlar maskarna in sig som parasiter i tarmarna, där de suger i sig blod från tarmväggen och lägger ägg. Detta kan förorsaka besvär såsom magont, diarré eller viktförlust. Det finns olika sorters maskinfektioner, bland annat:

  • Infektion med springmask: dessa parasiter lägger ägg runt analöppningen. Detta förorsakar klåda (framförallt på natten) vid analöppningen och i stjärtskåran. Springmaskar ser ut som ljusgula till vita maskar och är ungefär en centimeter långa. För att förebygga att infektionen återkommer, måste hela familjen behandlas med en anti maskkur vid smitta med springmask.
  • Infektion med bandmask: känns igen på vinkelräta vita bitar på 1 till 3 centimeter i avföringen.
  • Infektion med piskmask: smitta med dessa maskar förekommer mestadels bara i varma länder.
  • Infektion med spolmask: liknar krämfärgade daggmaskar och är ibland (delvis eller i nystan) synbara i avföringen.

Vermox dödar maskar, varigenom symptomen försvinner.

Hur används Vermox?

Svälj tabletterna hela med lite vätska. Du kan eventuellt först tugga sönder tabletten också. Vermox kan intas före, under eller efter måltiden. Slutför hela kuren. En kur kan variera från 1 till fler dagar. Läkaren bestämmer hur länge du ska använda detta läkemedel.

Dosering

Doseringen av Vermox beror på vilken sorts maskinfektion det är. Vid de flesta maskinfektionerna gäller följande doseringsråd (för vuxna och barn från och med 2 år):

  • Infektion med springmask: 1 tablett, efter 14 dagar 1 tablett igen. Denna kur kan eventuellt upprepas efter 14 dagar.
  • Infektion med spolmaskar, piskmaskar, hakmaskar: 1 tablett 2 gånger per dag, under3 dagar. Har maskarna ännu inte försvunnit efter 3 veckor, ska kuren upprepas.

Vermox är inte lämpligt för barn under 2 år. Läs bipacksedeln innan användning.

Biverkningar

Vermox förorsakar vanligen inga biverkningar. Ibland kan det uppstå symptom såsom:

  • Magont och/eller diarré (dessa symptom kan även uppstå till följd av själva maskinfektionen);
  • Hudutslag till följd av överkänslighet.

Rådgör med läkaren om du har mycket besvär av dessa symtom eller av andra biverkningar. I bipacksedeln kan du läsa mer om detta.

När får du inte använda detta läkemedel?

Vermox är inte lämpligt för var och en. Använd inte denna anti maskkur om du:

  • Är överkänslig mot mebendazol eller ett av de andra hjälpämnena.

Rådgör med läkaren om du använder andra mediciner. Läkaren vet om du kan kombinera dessa med Vermox.

Graviditet / bilkörning / alkohol

Använd inte denna medicin de första månaderna av graviditeten. Härefter kan du uteslutande använda Vermox i samråd med läkaren. Läkemedlet kan användas utan problem under amning. Det gäller inga varningar angående bilkörning och alkoholbruk.

Patientinformation

Samarbetande läkare

Du vet säkert vad som är bra och inte bra för dig. Ändå kan det ibland vara svårt att välja rätt. Vi är Dokteronline. Anhängare av självregi när det gäller din hälsa.

Dr. E. Tanase

Allmänläkare / Akutmedicin

Dr. P. Mester

Allmänläkare / Internmedicin

Dr. I. Malik

Allmänläkare / Läkekonst husläkare
Tillbaka till toppen